Deze website is eigendom van de Bibliotheek Hengelo. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de Bibliotheek Hengelo. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Bibliotheek Hengelo en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (Bibliotheek Hengelo).

Hoewel de Bibliotheek Hengelo grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De Bibliotheek Hengelo en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De Bibliotheek Hengelo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bibliotheek Hengelo worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de Bibliotheek Hengelo.