Jeugd & Onderwijs

LEZEN – Alle kinderen gelijke kansen

De primaire taak van de Bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is dé basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit.

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. De Bibliotheek vindt dat kinderen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen en ontplooien om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. We richten ons hierbij op de ontwikkeling van taal, leesplezier, digitale geletterdheid en mediawijsheid. Van wieg tot schooldiploma.

Doel: In 2020 bereiken we alle kinderen van 4 – 12 jaar met de dienstverlening van de Bibliotheek

Kinderen van 4 – 12 jaar bereiken we via de aanpak van de Bibliotheek op school. Al sinds 2013 werkt we op deze manier nauw samen met het basisonderwijs in Hengelo. Het aantal aangesloten scholen ligt momenteel op 27. We werken onder andere samen met alle scholen van Scholengroep Primato en de Dr. Schaepmanstichting. In 2018 is het totaal aantal aangesloten scholen afgenomen, BoekStart en dBos 2018 2doordat drie scholen gesloten of samengevoegd zijn.

Leesplezier

Landelijk onderzoek wijst uit dat de aanwezigheid van de Bibliotheek op school een positief effect heeft op het lezen. Kinderen boeken op deze scholen meer vooruitgang in leesvaardigheid, dan kinderen op niet-deelnemende basisscholen. Ook hebben ze meer kennis van boeken, wat betekent dat ze waarschijnlijk vaker lezen in hun vrije tijd.

Leescampagnes

Elk jaar doen we in de Bibliotheek en op de basisscholen mee aan grote landelijke campagnes. De Nationale Voorleesdagen stonden in het teken van prentenboek Ssst! De tijger slaapt. Voor peuters organiseerden we 13 theatervoorstellingen rond dit boek. Tijdens het Kinderboekenweekfeest waren 200 kinderen in de Bibliotheek te vinden. In 2018 besteedden we daarnaast aandacht aan de Voorleeswedstrijd, de Kinderjury, VakantieBieb, de Kinderboekenweek en Nederland Leest Junior.

Cultuureducatie

Ook organiseren we met andere lokale culturele instellingen cultuureducatieve activiteiten rondom verhalen en poëzie. Jaarlijks gaan schrijvers op bezoek in wisselende groepen van de basisschool. Dit jaar werden 35 groepen bezocht door Manon Sikkel en Gert-Jan van Gemert. En nog eens 12 groepen kwamen naar de Bibliotheek voor een workshop nonsens poëzie van Oyfo Muziek.

ZomerbiebZomerbieb

Speciaal voor alle kinderen die in augustus niet op vakantie zijn, organiseerde Bibliotheek Hengelo voor de tweede keer de Zomerbieb. Zes middagen in augustus kwamen kinderen van 6 tot 10 jaar naar de Bibliotheek voor leuke activiteiten, onder andere workshops van Oyfo en Tetem. Alle activiteiten werden goed bezocht. De Bibliotheek ontving voor de Zomerbieb subsidie via de gemeente om de activiteiten tegen zo laag mogelijke kosten te organiseren.

Ouderpartnerschap

Bij de ontwikkeling van (digitale geletterdheid) spelen ouders een belangrijke rol. Daarom stimuleren we ouderpartnerschap, zodat ouders zich thuis bewust en actief inspannen voor een motiverende lees- en mediacultuur. Dit doen we door activiteiten te ontwikkelen die de betrokkenheid van ouders vergroten via kinderopvang en scholen, in de Bibliotheek en thuis.

Zo zijn we in de Bibliotheek gestart met een maandelijks voorleesuurtje voor ouder en kind. Op basisscholen en consultatiebureaus blijkt het vaak lastig om tot een goede samenwerking te komen rond ouderpartnerschap. De pilot waarbij een BoekStartcoach een dag in de week aanwezig was op het consultatiebureau ‘t Berflo om in gesprek te gaan met ouders leverde helaas te weinig resultaat op om deze dienst te blijven aanbieden.

Daarom focussen we rondom ouderpartnerschap in 2019 vooral op de integratie naar een BoekStartBibliotheek op school. Daarmee geven we ouderpartnerschap vorm binnen de IKC’s en komt de focus te liggen op ouders van jonge kinderen.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een plan voor samenwerken Voorschool en Basisschool (IKC) waarin BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school zijn geïntegreerd en is dit bij twee IKC geïmplementeerd

BoekStart de Bibliotheek op schoolIn 2018 zijn we gestart met een pilot in IKC ’t Berflo en ’t Eimink om BoekStart in de kinderopvang met de Bibliotheek op school te integreren. De collectie voor 0-4 jarigen wordt toegevoegd aan de bestaande collectie van de basisscholen. Daarnaast werken we aan een geïntegreerd leesplan voor 0-12 jaar.

In de kinderopvang ligt de focus van onze ondersteunende activiteiten op het stimuleren van ouders tot meer voorlezen en het thuis ontwikkelen van een leescultuur. De komende twee schooljaren gaan we nog eens vier locaties samenvoegen binnen deze pilot.

Doel: In 2020 haalt 75% van de ouders met een pasgeboren kindje het BoekStartkoffertje op in de Bibliotheek

Via de consultatiebureaus ontvangen ouders met een pasgeboren kindje een BoekStartwaardebon. Daarmee kunnen ze in de Bibliotheek het BoekStartkoffertje ophalen. Daarin zit een lidmaatschap van de Bibliotheek, informatie over voorlezen en twee prentenboekjes. In 2018 zijn 150 koffertjes opgehaald. Daarmee is het ophaalpercentage van 22% in 2018 gestegen ten opzichte van 2017 (12,5%).

Doel: In 2020 bereiken we 80% van de kinderen met een leesachterstand met passende programma’s om deze leesachterstand te verkleinen

Voor de VoorleesExpress is nog altijd veel belangstelling. In 60 gezinnen kwam dit jaar een vrijwilliger van de VoorleesExpress 20 weken lang elke week voorlezen. Ook bezochten gezinnen en vrijwilligers samen de Bibliotheek voor een kennismaking en gratis lidmaatschap om het samenlezen voort te zetten.

Tijdens de schoolvakanties organiseerden we PraatjesMaken. Kinderen van nieuwkomersschool De Horizon kwamen een aantal keren naar de Bibliotheek voor een online les logopedie. Daaromheen organiseren we allerlei (taal)activiteiten voor de kinderen, hun ouders, broertjes en zusjes.

Doel: In 2020 werken we samen met het voortgezet onderwijs in alle VMBO-scholen in Hengelo met het programma de Bibliotheek op school VO

In 2018 is gestart met de inrichting van vijf mediatheekvoorzieningen op het nieuwe C.T. Stork College en is de samenwerking met het Avila College voortgezet. Ook werken we samen met alle locaties van Stichting Carmel en OSG ’t Genseler. Hier verzorgen we de collecties, lidmaatschappen, groepsbezoeken en deskundigheidsondersteuning van docenten.

Doel: In 2020 vormen mediawijsheid en informatievaardigheden een vanzelfsprekend onderdeel van ons aanbod voor 0-18 jarigen

De digitalisering en de groeiende hoeveelheid informatie op internet, maakt van digitale geletterdheid ook een basisvaardigheid. Vanaf 2020 maakt digitale geletterdheid onderdeel uit van het curriculum van de basisscholen.

Twee van onze medewerkers hebben in 2018 de opleiding tot mediacoach afgerond. In samenwerking met de Bibliotheken Hof van Twente en Oldenzaal en het onderwijs in die drie gemeentes zijn we gestart om een goede structuur te ontwikkelen voor een doorgaande lijn op het gebied van digitale geletterdheid.

Ook in de Bibliotheek zelf besteden we aandacht aan mediawijsheid. Zo organiseerde LOES een avond waar ouders inzicht kregen over de verslavende digitale wereld waarin hun kinderen zich begeven.