Pariticipatie & Zelfredzaamheid

LEREN – Iedereen kan meedoen

Onze kennismaatschappij is niet voor iedereen even toegankelijk. Participatie en zelfredzaamheid vergen specifieke vaardigheden. De Bibliotheek helpt om deze basisvaardigheden te vergroten. Dat doen we op de gebieden taalvaardigheid, digitale vaardigheden, het vinden van werk, financiële vaardigheden, gezondheid en opvoeding.

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen niet in staat om zonder hulp te participeren. Zij kunnen niet goed genoeg lezen, schrijven, rekenen of met de computer omgaan. In samenwerking met lokale en landelijke partners ontwikkelt de Bibliotheek een non-formeel leeraanbod en faciliteren we spreekuren voor de directe hulpvraag.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een sluitend programma in samenwerking met alle relevante partners om de verschillende laaggeletterde doelgroepen te bereiken

Taalpunt bestaat 5 jaar

In 2018 zijn er opnieuw veel activiteiten ontplooid op het vlak van participatie en zelfredzaamheid. Wij faciliteerden het Taalpunt, Taalcafé, de Brievenhulp en het Belastingspreekuur in samenwerking met Wijkracht. TaalcafeHet Taalpunt vierde dit jaar bovendien het 5-jarige jubileum en dat feestje is samen met de taalvrijwilligers en alle betrokkenen van het eerste uur in de Bibliotheek gevierd.

Taalmeter

Nieuw was de pilot rond de Taalmeter, een samenwerking met de gemeente Hengelo en het ROC van Twente. Inwoners die in aanmerking komen voor een uitkering, doen bij ons een korte online taaltest. De Bibliotheek is hiervoor uitermate geschikt als laagdrempelige en neutrale locatie.

Deelnemers die onvoldoende scoren, krijgen direct een gesprek met een onderwijskundige van het ROC van Twente voor een leeradvies op maat. De pilot is succesvol verlopen en er wordt nu onderzocht of de Taalmeter structureel aangeboden kan worden.

Nieuwe Nederlanders

Ons leeraanbod voor statushouders in Hengelo is in 2018 uitgebreid. Naast al bestaande projecten, zoals PraatjesMaken en Zing Nederlands Met Me, wil de Bibliotheek de nieuwe Nederlanders extra ondersteunen bij de inburgering en het leren van de taal en basisvaardigheden. Samen met het ROC van Twente boden we dit jaar rondleidingen aan in de Bibliotheek. Verder zijn er diverse workshops gegeven, zoals Word, een CV maken en omgaan met de computer. Ook hebben twee statushouders een taalstage bij de Bibliotheek afgerond.Spreekuren

Symposium

In oktober vond een symposium rond laaggeletterdheid in de Bibliotheek plaats. Bij het symposium, georganiseerd in samenwerking met lokale en landelijke partijen, stond de vraag centraal: “Hoe kunnen we meer laaggeletterden volwassenen vinden en helpen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden?”. De deelnemers waren professionals en vrijwilligers met directe klantcontacten, zoals klantmanagers, werkcoaches, wijkconsulenten en WMO-consulenten. Het event werd goed bezocht en de ruim 60 deelnemers vonden het een waardevol evenement. In 2019 gaan we opnieuw een symposium rond laaggeletterdheid organiseren.

Participatieverklaring

Dit jaar ontvingen in totaal 90 deelnemers hun participatieverklaring tijdens twee bijeenkomsten in de Bibliotheek.

Doel: IN 2020 is de Bibliotheek de vanzelfsprekende plaats voor het bieden van toegang tot de digitale overheid en de ondersteuning bij het werken met de digitale overheid

In Nederland zijn er 2,5 miljoen kwetsbare burgers. De toenemende digitalisering van de overheid maakt het er hen niet gemakkelijker op. Voor de Bibliotheek is het de uitdaging een laagdrempelige, toegankelijke plek voor álle inwoners te zijn. Ook de overheid ziet in de Bibliotheek een ideale plek om een hulpinfrastructuur in te richten voor mensen die moeite hebben met de digitale overheid. De CursussenBibliotheek biedt immers al hulp in de vorm van onder andere Brievenhulp en cursussen Digisterker. Samen met onze partners hebben we in 2018 veel voorwerk gedaan voor nieuwe dienstverlening. De implementatie hiervan gaat verder in 2019.

Computercursussen

Voor mensen die hun digitale vaardigheden wilden verbeteren, hadden we in 2018 weer een uitgebreid aanbod aan computercursussen, workshops en spreekuren in samenwerking met SeniorWeb Hengelo. De cursussen voor beginners zoals Klik&Tik en de cursussen Digisterker, waarin de deelnemers leren omgaan met de digitale overheid, zijn dit jaar gratis aangeboden om zo deelname nog laagdrempeliger te maken. Dit resulteerde vooral bij de Klik&Tik cursussen in een sterke toename van het aantal deelnemers.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een samenhangend programma gerelateerd aan de thema’s geld, werk, gezondheid en opvoeding dat gericht is op het terugdringen van laaggeletterdheid en vergroten van de digitale vaardigheden

2018 zag wederom veel bijeenkomsten voor werkzoekenden. Zo waren er 18 bijeenkomsten van Walk&Talk, de cursus ZoekWerk en organiseerde DeBroekriem 7 events. Nieuw was de samenwerking met TalentPlus, een netwerkorganisatie voor hoger opgeleide werkzoekenden. Bibliotheek Hengelo ondersteunt TalentPlus door het wekelijks beschikbaar stellen van ruimtes en faciliteiten. In 2018 kwam Talentplus 28x keer bij elkaar met 450 deelnemers.

Hulp bij correspondentie en het invullen van formulieren was er ook dit jaar weer in de vorm van de Brievenhulp. En in maart en april konden inwoners wederom terecht in de Bibliotheek voor hulp bij hun belastingaangifte.