Persoonlijke Ontwikkeling

INFORMEREN – Betrokken en actief

De Bibliotheek draagt bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van individu en samenleving. Kennis en informatie halen we niet alleen uit boeken, maar verkrijgen we ook door ons te verdiepen in andere mensen en onderwerpen. De Bibliotheek organiseert en faciliteert gesprekken, ontmoetingen, lezingen, cursussen, workshops en exposities. Vrijwel altijd in samenwerking met lokale partijen. Zo is de Bibliotheek de plek om kennis, gedachten en overtuigingen met elkaar uit te wisselen.

Doel: In 2020 is Bibliotheek Hengelo een kennisrijke omgeving waar mensen samenkomen, studeren en werken. Dit blijkt uit een hoge bezettingsgraad van de verschillende werkplekken en zalen voor activiteiten. Deze werkplekken en zalen zijn toegankelijk, veilig en van hedendaagse faciliteiten voorzien.

Een bloemlezing uit de activiteiten die in 2018 plaatsvonden:

Onder de maandelijks terugkerende activiteiten, waren de Lunchpauze Poëzie van het Dichterscollectief Hengelo met o.a. rapper Chelsea Oost en Wouter Müller, het Schrijverscafé met elke maand een nieuwe schrijfopdracht en het opruimspreekuur van Happy in Organising. Ook waren er regelmatig lees-, studie- en wikikringen in de Bibliotheek te vinden. Het Mammacafé vierde haar eerste lustrum en er was een wachtlijst om in de Bibliotheek te mogen exposeren. Hugo Borst

Ook schrijvers ontbraken natuurlijk niet in onze programmering. Te gast waren grote namen als Bart van Loo, René ten Bos, Nelleke Noordervliet en Hugo Bos.

Amnesty organiseerde een schrijfmarathon in het kader van de Dag van de Mensenrechten. In juni was er weer een Stadscafé 074 met als thema ‘Waardevolle winkels’. Gasten waren onder andere identiteitsmarketeer Tom Kikkert en gedeputeerde Monique van Haaf.

De NMR Hengelo organiseerde thema-avonden met onder andere Natuurherstel Lonnekermeer, duurzaam wonen, de risico’s van het stoken van biomassa, permacultuur en voedselbossen, Warmtenet Hengelo en de Biologische Moestuin Vereniging Hengelo.

De Voorleeslunch vond weer plaats tijdens de Nationale Ouderendag. Wethouder Bas van Wakeren las het verhaal van Yvonne Keuls voor. Namens Het Twente Hoes las de 86-jarige Johan Kwast in het Twents een eigen verhaal vol jeugdherinneringen voor.

De kunstcursussen van Parels uit de Kunst bleken wederom een hit. Ze zijn steevast volgeboekt. Andere cursussen in 2018 waren Italiaans, verkeerstheorie, cursussen op het gebied van zwangerschap, bevalling, opvoeding en ouderschap door Loes Hengelo Expositieen diverse cursussen op gebied van literatuur, poëzie en filosofie door U3L.

Tijdens het Weekend van de Amateurkunst (WAK) was er extra aandacht voor Participatie & Community Art. Hengelose amateurkunstenaars en -verenigingen trokken de wijken in om mensen dichter bij kunst te brengen. Zo hebben vijf WAK-schilders met bezoekers van dagopvang Thiems Inn geschilderd. Het resultaat mocht er zijn en werd geëxposeerd in de Bibliotheek Hengelo.

Landelijke campagnes

In 2018 besteedde de Bibliotheek ook weer aandacht aan meerdere landelijke campagnes. Zo stonden gedichten in de schijnwerpers tijdens de Week van de Poëzie.

De Boekenweek, in het teken van Natuur, begonnen we met een Natuurmarkt. Ivan Borghstijn ging in gesprek met auteur Koos van Zomeren over diens nieuwste boek Alle Vogels. Ook was het volle bak bij de tweede editie van de Boekenballade in Metropool. Bij één van de vertoningen van de film Boven is het stil haperde de apparatuur. Onze gasten waren niet voor één gat te vangen, ze gingen spontaan met elkaar in gesprek over het mogelijke einde.

Nederland LeestIn het kader van Nederland Leest organiseerden we onze eigen versie van Heel Holland bakt. Als tegenhanger van al die lekkere taart, was er ook een informatiemarkt over gezonde voeding.

In september vierden we in heel Nederland het Festival van het Leren en lieten we zoveel mogelijk mensen kennis maken met de diversiteit aan cursussen die beschikbaar zijn in Twente.

Vraag naar ruimte

In 2018 zagen we een toename in het aantal bezoekers die in de Bibliotheek studeerden en werkten. Bovendien zetten onze eigen activiteiten en de nog steeds toenemende interesse van anderen om iets in de Bibliotheek te organiseren de beschikbare ruimte regelmatig onder druk. Dit heeft ertoe geleid dat er plannen voor een herinrichting zijn ontwikkeld. Hier over is meer te lezen in vooruitblik naar 2019.

Doel: t/m 2020 realiseert de Bibliotheek Hengelo jaarlijks twee thematische programma’s met maatschappelijke relevantie, die bestaan uit verschillende activiteiten en waarbij het thema vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht en verkend.

Internationale Vrouwendag

Donderdag 8 maart stond in het tegen van de Internationale Vrouwendag. Na een fakkeloptocht in het centrum volgde een avond in het teken van gendergelijkwaardigheid met medewerking van Marjan Berk, Masja de Roy, Karin Dijkman, I&I Fun Fotografie en vele anderen. De avond werd geleid door Hanim Uslu Han. Ook de wikikring GenderGap besteedde deze week aandacht aan de Internationale Vrouwendag.

Kind Onder Vuur Kind onder vuur

Hoe voelt het om in oorlog op te groeien? Veel kinderen hebben er mee te maken in andere delen van de wereld. Om de kinderen in onze gemeente hier meer over te vertellen, haalden we de reizende tentoonstelling Kind onder Vuur van het Rode Kruis en het Humanity House naar Hengelo. 15 groepen kinderen hebben de tentoonstelling bezocht (groep 7/8 en klas 1/2 van het voortgezet onderwijs). In het begeleidende programma vonden onder andere een lezing Humanitair Oorlogsrecht door het Rode Kruis plaats en fotograaf Simone Gerard vertelde over haar reis naar Aleppo in Syrië.

Minikronieken

Het Minikroniekenproject ‘Regisseur in je nieuwe wereld’ is een samenwerking tussen vijf partners: filmmaker Masja de Roy (Stichting Nieuwe Twentse Kunst, Minikronieken), de Videoclub Borne, het AZC Almelo, het burgerinitiatief Welkom in Hengelo en de Bibliotheek Hengelo. Vluchtelingen en Nederlanders maken samen filmportretten. Ze wisselen levenservaringen uit en vergroten tegelijkertijd hun netwerk. In tweetallen werken ze aan hun films, begeleid door de professionele filmmakers van Minikronieken.