Vooruitblik

Voor Bibliotheek Hengelo wordt 2019 een bijzonder jaar, want dan bestaan we 100 jaar. We durven te zeggen dat de Bibliotheek anno 2019 meer dan ooit springlevend is. De Bibliotheek is een voorziening die ook nu bijdraagt aan een democratische wereld, waarin toegang tot informatie voor elke burger in Nederland, en dus ook in Hengelo, mogelijk moet zijn.

Wij doen dit door te ondersteunen bij het leesonderwijs en het blijven lezen, door te ondersteunen op informatievaardigheden en mediawijsheid, door in te zetten op basisvaardigheden, zodat alle mensen mee kunnen doen in onze maatschappij en door die kennisrijke omgeving te zijn waar iedereen welkom is om zich verder te ontplooien.

100 jaar Bibliotheek Hengelo

Al 100 jaar is er een Bibliotheek in Hengelo. Dit speciale jubileum gaan we vieren met alle inwoners. In 2019 staat de maand september geheel in het teken van onze verjaardag. Op 1 september laten we tijdens een speciale zondagsopenstelling zien, wat er allemaal gebeurt in de Bibliotheek. Op zaterdag 28 september sluiten we de feestmaand af met een spetterende feestdag. En tussendoor is er de hele maand een overvol programma voor jong en oud.

Media & Innovatie

Een ander belangrijk thema in 2019 zal Media & Innovatie zijn. Over alle programmalijnen heen krijgen we steeds meer te maken met digitale geletterdheid.Media en innovatie Digitale geletterdheid omhelst vier domeinen die met elkaar zijn verbonden:

  • Kennis over digitale technologie
  • Omgaan met digitale technologie
  • Nadenken over digitale technologie
  • Creëren met digitale technologie

Het bevorderen van informatievaardigheden en mediawijsheid is al langer een doelstelling van de Bibliotheek. De digitale media zijn een steeds belangrijker bron van informatie, naast het medium boek. Toegang (leren) bieden tot goede, bruikbare en betrouwbare informatie behoort tot de kerntaak van de Bibliotheek. In 2019 gaan we ons verder beraden op de rol die we als Bibliotheek moeten, willen en kunnen spelen als het gaat over digitale geletterdheid.

Facelift voor Bibliotheek Hengelo Stad

In 2018 zijn we reeds gestart met de voorbereidingen voor de inrichting van de Bibliotheek in de stad die beter past bij de maatschappelijke en educatieve Bibliotheek. Hengelo StadToen de Bibliotheek in 2006 geopend werd aan de Beursstraat was de collectie nog steeds leidend voor de inrichting van de Bibliotheek, al was er op dat moment zeker wel aandacht voor activiteiten die er aanvullend op waren.

In 2019 ondergaat de Bibliotheek een kleine metamorfose: de maatschappelijke en educatieve functies van de Bibliotheek, evenals de Bibliotheek als verblijfplaats voor jong en oud zullen de uitgangspunten vormen voor een inrichting die aansluit bij deze nieuwe functies. De veranderingen voeren we door op een duurzame manier. We zullen zoveel mogelijk meubilair en apparatuur hergebruiken en ze flexibel en multifunctioneel inzetten. De facelift zal voor veel klanten de herkenbaarheid van diensten vergroten, en voor de medewerkers betere mogelijkheden bieden om hun werkzaamheden op het kwalitatieve niveau te houden waar we voor staan.

Jeugd & Onderwijs

Wanneer we kijken naar de programmalijn Jeugd & Onderwijs ligt in 2019 de focus vooral op de integratie van BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. De vorming van Integraal Kindcentra in onze gemeente zorgt voor de vraag vanuit kinderopvang en onderwijs om hier structureel vorm aan te geven.

Daarnaast is het aansluiten van de laatste basisscholen in Hengelo bij de Bibliotheek op school een uitdaging door de beperkte personeelsformatie, omdat er ook geïnvesteerd moet worden in samenwerken met het voortgezet onderwijs en de kinderopvang.

Bij de samenwerking met de Bibliotheken Hof van Twente en Oldenzaal en het onderwijs in de drie gemeentes, zijn we op weg om een goede structuur te vinden voor ons aanbod op het gebied van digitale geletterdheid. Hierbij zullen we in 2019 kijken we naar plaatselijke en regionale aanbieders van diverse activiteiten en naar al bestaande lessenseries.

Participatie & Zelfredzaamheid

Onderdeel van de herinrichting van de Bibliotheek Hengelo Stad is de realisatie van een Taal- en Leercentrum. Er komen meer werkplekken, een extra cursusruimte, een digi-helpdesk en een informatieplein waar plaats is voor een groter aantal spreekuren in samenwerking met onze partners.
In 2019 ontwikkelen we het non-formele leeraanbod verder door. In 2018 is samen met lokale partners een subsidieaanvraag goedgekeurd door de provincie Overijssel in het kader van het initiatief (Digi)Taal Werkt.

Van het bestaande en het te ontwikkelen educatieve aanbod is het van belang om te meten of de inspanningen daadwerkelijk effect hebben. Na voorbereidingen in 2018 starten we in het voorjaar 2019 met de landelijke effectenmonitor van de Koninklijke Bibliotheek.

Persoonlijke Ontwikkeling

Ook in 2019 blijven we inzetten op een maatschappelijk en cultureel activiteitenprogramma dat past bij de lokale situatie met actuele onderwerpen voor persoonlijke ontwikkeling. De keuzes die we maken bij de programmering hangen samen met de vraag van de klant en van onze samenwerkingspartners en met de activiteiten van andere organisaties. Nationale ouderendagHierdoor kunnen we veel mooie en inspirerende activiteiten realiseren op het gebied van literatuur, kunst en erfgoed voor een breed publiek.

In de samenleving is daarnaast veel belangstelling voor het onderwerp eenzaamheid. Vele gemeenten zijn hiermee inmiddels aan de slag gegaan, zo ook Hengelo. De motivatie om er iets aan te doen reikt tot ver buiten de wereld van zorg en welzijn.

Op 20 maart 2018 heeft minister Hugo de Jonge (VWS) het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid gepresenteerd. Met het programma wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. De Bibliotheek werkt hier, samen met partners, aan mee met haar programmering voor verschillende doelgroepen die kampen met eenzaamheid.