Jeugd & Onderwijs

LEZEN – Alle kinderen gelijke kansen

De primaire taak van de Bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is dé basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit.

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. De Bibliotheek vindt dat kinderen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen en ontplooien om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. We richten ons hierbij op de ontwikkeling van taal, leesplezier, digitale geletterdheid en mediawijsheid. Van wieg tot schooldiploma.

Doel: In 2020 bereiken we alle kinderen van 4 – 12 jaar met de dienstverlening van de Bibliotheek

Lezen is een sociaal proces. Door met anderen te praten over wat je leest, ontwikkel je je sneller en verbreedt je jouw grenzen. We hebben in de omgeving van het kind helpende volwassenen nodig om het kiezen en lezen van een boek te stimuleren, maar ook vooral het praten daarover. Dat is wat we met de aanpak van de Bibliotheek op school bereiken.

We werken nauw samen met het basisonderwijs in Hengelo. Het aantal aangesloten scholen ligt momenteel op 29. In 2019 is het totaal aantal deelnemende scholen uitgebreid met speciaal onderwijs De Bouwsteen en reformatorische school De Triangel.

vuilbakkenLeescampagnes

Dit jaar stonden de Nationale Voorleesdagen in het teken van het prentenboek Een huis voor Harry van Leo Timmers. Voor peuters organiseerden we 9 theatervoorstellingen rond dit boek. Daar kwamen 265 peuters op af. Daarnaast besteedden we aandacht aan de Voorleeswedstrijd, de Kinderjury, de Kinderboekenweek en Nederland Leest Junior. Ook kwamen de campagnes VakantieBieb en Zomerlezen voorbij om de leesdip in de zomervakantie tegen te gaan. Ruim 200 kinderen kwamen voor Zomerlezen boeken lenen in de Bibliotheek.

CultuureducatieBoekStart en dBos 2019 HGL

Elk jaar gaan schrijvers op bezoek in wisselende groepen van de basisschool. Dit jaar waren de groepen 3 en 4 aan de beurt. 12 groepen hebben de schrijvers Corien Oranje en Tjibbe Veldkamp ontmoet. En nog eens 18 groepen kwamen naar de Bibliotheek voor een workshop Horen, zien en lezen van Oyfo Muziek en de Bibliotheek.

Ouderpartnerschap

Ouders zijn ontzettend belangrijk bij de taalontwikkeling en mediawijsheid van kinderen. Daarom blijft ouderpartnerschap, ofwel het vergroten van de betrokkenheid van ouders, een belangrijke doelstelling voor de Bibliotheek.

Zo organiseerden we in de Bibliotheek een maandelijks voorleesuurtje voor ouder en kind. Op basisscholen en consultatiebureaus blijkt het vaak lastig om tot een goede samenwerking te komen rond ouderpartnerschap. Daarom zijn we in 2019 gestart met de integratie naar een BoekStartBibliotheek op school. Daarmee geven we ouderpartnerschap vorm binnen IntegraalKindcentra (IKC’s) in Hengelo en komt de focus te liggen op ouders van jonge kinderen.

Leesconsulenten Bibliotheek Hengelo klJubileum

Het 100-jarig jubileum van de Bibliotheek vierden we ook op de scholen. Op de eerste schooldag in september kregen alle basisscholen bezoek van hun leesconsulent. Zij trakteerde hen op een verrassingspakket met daarin onder meer nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek. Eén van de scholen vond zelfs een Gouden Ticket in het pakket. Dat gaf recht op een speciale schooluitvoering van de familievoorstelling rond Joris en de geheimzinnige toverdrank.

Voor de jeugd organiseerden we in september bovendien verschillende activiteiten in de Bibliotheek, waaronder een zaterdag in het teken van techniek, een voorstelling met Tosca Mentens Dummie de Mummie en een expositie over Roald Dahl. Ook kwam de bekende tiktokker Birgit Kunstt langs en gingen schrijfsters van young-adultboeken Kim ten Tusscher en Marieke Nijkamp met jongeren in gesprek.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een plan voor samenwerken Voorschool en Basisschool (IKC) waarin BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school zijn geïntegreerd en is dit bij twee IKC geïmplementeerd

 

De pilot om in IKC ’t Berflo en ’t Eimink BoekStart in de kinderopvang te integreren met de Bibliotheek op school werd in 2019 verder ontwikkeld. De collectie voor 0-4 jarigen is uitgebreid en toegevoegd aan de bestaande collectie van de basisscholen. Daarnaast werken we aan een geïntegreerd leesplan voor 0-12 jaar.

De subsidie voor de eerste zes BoekStartBibliotheek op school locaties komt vanuit de Provincie Overijssel via het stimuleringsprogramma Taal Werkt! In 2019 hebben we de integratie uitgebreid met de IKC’s De Akker en St. Plechelmus. In schooljaar 2020/21 gaan we de laatste twee locaties samenvoegen binnen de Taal Werkt! pilot.

Doel: In 2020 haalt 75% van de ouders met een pasgeboren kindje het BoekStartkoffertje op in de Bibliotheek

BoekstartkoffertjeOuders met een pasgeboren kindje kunnen in de Bibliotheek het BoekStartkoffertje ophalen. Daarin zit een lidmaatschap van de Bibliotheek, informatie over voorlezen en twee prentenboekjes. In 2019 zijn 239 koffertjes opgehaald. Daarmee is het ophaalpercentage van 36%. Maar het gestelde doel is nog lang niet in zicht.

We kunnen inmiddels concluderen dat alleen het stimuleren van (voor)lezen en lid worden van de Bibliotheek via de consultatiebureaus, met een gevuld koffertje als geschenk, onvoldoende effect heeft op de jonge ouders. Er is meer inspanning van meerdere partijen nodig om ouders met hun baby te binden aan de Bibliotheek.

Als Bibliotheek hebben we de focus op dit moment gelegd op het verdiepen van de samenwerking met het basisonderwijs, omdat we op deze manier bijna alle jonge kinderen in Hengelo kunnen bereiken.

Doel: In 2020 bereiken we 80% van de kinderen met een leesachterstand met passende programma’s om deze leesachterstand te verkleinen

De VoorleesExpress heeft een stabiel aantal deelnemers. In 50 gezinnen kwam dit jaar een vrijwilliger van de VoorleesExpress 20 weken lang elke week voorlezen. Zij bezochten ook de Bibliotheek voor een kennismaking en gratis lidmaatschap om het samenlezen voort te zetten.

Ook PraatjesMaken werd dit jaar weer georganiseerd. Tijdens de schoolvakanties in het voorjaar en de zomer kwamen kinderen van nieuwkomersschool De Horizon naar de Bibliotheek voor een online les logopedie en spelletjes rondom taal.

Doel: In 2020 werken we samen met het voortgezet onderwijs in alle VMBO-scholen in Hengelo met het programma de Bibliotheek op school VO

In 2019 is de eerste van vijf mediatheekvoorzieningen op het nieuwe C.T. Stork College geopend en is de samenwerking met het Avila College voortgezet. Op alle locaties van Stichting Carmel en OSG ’t Genseler verzorgen we de collecties, lidmaatschappen, groepsbezoeken en deskundigheidsondersteuning van docenten. Daarnaast bieden we tijdens de examenperiode eindejaarscholieren een Glansrijk slagen studieruimte, waar bijna 500 scholieren gebruik van hebben gemaakt.

Doel: In 2020 vormen mediawijsheid en informatievaardigheden een vanzelfsprekend onderdeel van ons aanbod voor 0-18 jarigen

In samenwerking met de Bibliotheken Hof van Twente en Oldenzaal en het onderwijs in die drie gemeentes hebben we dit jaar voortgebouwd aan een goede structuur voor een doorgaande lijn op het gebied van digitale geletterdheid.

Ook in de Bibliotheek zelf besteden we aandacht aan mediawijsheid. In de zomervakantie was er het High Tech programma Free Energy in samenwerking met de gemeente Hengelo. In de herfstvakantie konden kinderen een virtuele wereld bouwen en een bibberspiraal of i-Motion filmpjes maken. En tijdens de Week van de Mediawijsheid gingen kinderen en jongeren aan de slag met Ozobotjes en Artificial Intelligence.