Vooruitblik

De algemene speerpunten in ons jaarplan voor 2020 zijn:

  • de Bibliotheek op school, waar de investeringsfase voorbij is,
  • digitale geletterdheid
  • ontmoeting: de Bibliotheek als kloppend maatschappelijk hart
  • ons vrijwilligersbeleid
  • ons supportersprogramma
  • het vaststellen van een nieuw meerjarenbeleidsprogramma voor de periode 2021 t/m 2024.

Daarnaast heeft elke van onze drie programmalijnen eigen speerpunten.

Jeugd & Onderwijs

Voor de programmalijn Jeugd & Onderwijs ligt in 2020 de focus vooral op het aansluiten van onze samenwerking met de Dr. Schaepmanstichting en Scholengroep Primato bij de ontwikkelingen binnen het onderwijsveld in Hengelo. Het blijft immers noodzakelijk om de schoolbibliotheken die we overal hebben neergezet en onze inhoudelijke samenwerking met alle leerkrachtenteams goed te borgen.

Daarnaast blijven we investeren in het integreren van BoekStart in de kinderopvang in de Bibliotheek op school. We sluiten in 2020 IKC nummers 5 en 6 aan en we nemen deze integratie mee in de nieuwe contracten die we met de schoolbesturen en de kinderopvang afsluiten.

In 2020 krijgt ons aanbod op het gebied van digitale geletterdheid in samenwerking met de Bibliotheken Hof van Twente en Oldenzaal en alle onderwijspartners steeds meer vorm.

Participatie & Zelfredzaamheid

In 2019 is er nagedacht over herinrichting van de Bibliotheek om ook het aanbod binnen het sociale domein nog beter te kunnen faciliteren. Dit heeft geresulteerd in een plan voor een Ontwikkelplein(digi)taal plein op de tweede etage van de Bibliotheek dat in april 2020 gerealiseerd zal zijn. Dit wordt een centrale plek voor non-formeel leren rond basisvaardigheden.

Verder komt er een ontwikkelplein voor de spreekuren die in samenwerking met onze partners georganiseerd worden. In 2020 zal daar bijvoorbeeld het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo te vinden zijn. Ook is het plan om in 2020 tot een intensievere samenwerking te komen tussen het Informatiepunt Digitale Overheid en de Brievenhulp.

Persoonlijke Ontwikkeling

De Bibliotheek is een kennisrijke omgeving waar mensen samen komen en dat zien we terug in de hoge bezettingsgraad van onze ruimtes. Lokale organisaties weten ons steeds beter te vinden en willen hun kennis brengen en delen in de Bibliotheek.

Uitdagingen die we voor ons hebben liggen, zijn het bereiken van doelgroepen die nog niet in de Bibliotheek komen en anderzijds hoe we de kennis en informatie die wij in de Bibliotheek hebben ook zichtbaar en toegankelijk maken buiten onze muren.

We gaan verder met het ontwikkelen van aantrekkelijke programma’s waarin maatschappelijke thema’s in samenwerking met lokale partners vanuit verschillende perspectieven aangeboden worden. Ontmoeting en dialoog worden steeds belangrijkere vormen die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van individuen en de samenleving.