Participatie & Zelfredzaamheid

LEREN – Iedereen kan meedoen

In toenemende mate is het voor een grote groep Nederlanders moeilijk om mee te komen in onze kennismaatschappij. Door onvoldoende basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn 2,5 miljoen volwassen niet in staat om zonder hulp te participeren. Bovendien wordt participeren door o.a. toenemende digitalisering voor veel burgers ook nog eens ingewikkelder. Zo blijkt uit onderzoek dat in Nederland circa 4 miljoen burgers niet digitaal vaardig (genoeg) zijn om zelfstandig zaken met de overheid te doen. De Bibliotheek heeft als doelstelling om de basisvaardigheden te vergroten en daarin te ondersteunen.

Door de corona-uitbraak heeft deze doelgroep het nog eens extra moeilijk. Persoonlijk hulp was door de lockdownmaatregelen vaak niet mogelijk en de nadruk is nog meer op digitale vaardigheden komen te liggen. Ook in de Bibliotheek is een groot deel van het aanbod rond participatie en zelfredzaamheid helaas niet doorgegaan.

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een sluitend programma in samenwerking met alle relevante partners om de verschillende laaggeletterde doelgroepen te bereiken

Doel: In 2020 is de Bibliotheek de vanzelfsprekende plaats voor het bieden van toegang tot de digitale overheid en de ondersteuning bij het werken met de digitale overheid

Ondanks alle beperkingen door het coronavirus hebben we in 2020 verder gewerkt aan de ontwikkeling, uitvoering en ondersteuning van producten en diensten die de taalvaardigheid én de digitale vaardigheden van burgers verbetert, zodat deze groep beter kan meedoen in de kennissamenleving.

Leren activiteiten HGL 2020

Het Ontwikkelplein

In april is na een herinrichting op de tweede etage van Bibliotheek Hengelo Stad het Ontwikkelplein gestart. Doel van het Ontwikkelplein is om mensen die problemen ondervinden bij hun dagelijkse zelfredzaamheid één plek te bieden in de gemeente waar praktische hulp en mogelijkheden om hun vaardigheden te verhogen samenkomen. Een Ontwikkelplein bestaat uit de volgende elementen:

  • Individuele spreekuren van organisaties op thema’s als werk, studie, gezondheid, financiën, digitale vaardigheden, overheidszaken, opvoeding en andere zaken die helpen bij het organiseren van het dagelijks leven. De individuele hulpvraag staat hier centraal. Voorbeelden zijn de Brievenhulp, het Taalpunt, het Informatiepunt Digitale Overheid en de Digihulp.
  • Het Oefenplein. Hier kunnen mensen zelfstandig of met ondersteuning zelf aan de slag met een diversiteit aan online oefenmogelijkheden.
  • Een collectie met relevante boeken en andere (leer)materialen.
  • Cursussen en workshops, zowel online en offline. Bijvoorbeeld cursussen digitale vaardigheden, taaltrainingen, maar ook trainingen rond werk en empowerment die de regie op het eigen leven vergroten.
  • Voorlichting die aansluit bij landelijke of lokale actualiteiten. Bijvoorbeeld voorlichting over de nieuwe Donorwet, de Corona app en de gemeentelijke zorgverzekering.

Op 1 oktober was de officiële startbijeenkomst met alle (potentiële) partners op het Ontwikkelplein. De bedenker van het Ontwikkelplein, Kelly Oostlander van Kelly Denken & Doen, leidde deze bijeenkomst die als doel had om partners mee te nemen in het concept en om elkaar beter te leren kennen als organisaties. Want een belangrijke meerwaarde van het Ontwikkelplein is ook om warm naar elkaar door te verwijzen.

Juridisch spreekuur

In september zijn we gestart met een Juridisch spreekuur als nieuw onderdeel van het Ontwikkelplein. In april werd Sociaal Raadslieden Hengelo, dat werd bemenst door Veronika Trifunovic, wegens bezuinigingen opgeheven. In samenwerking met Veronika is toen het wekelijkse Juridisch spreekuur georganiseerd in de Bibliotheek, zodat deze dienstverlening deels behouden bleef voor Hengelo.

In de periode september – december 2020 hebben 100 personen gebruik gemaakt van het Juridisch spreekuur. Bij deze groep is vaak sprake van meervoudige problematiek van sociaaleconomische en psychosociale aard. In november is het spreekuur vanwege de lockdownmaatregelen alleen telefonisch bereikbaar geweest.

Cadeautassen actie met Jeugdfonds en de Mixed Lions

Ruim 200 arme Hengelose gezinnen kregen in december van het Jeugdfonds Hengelo-Borne, Mixed Lions Hengelo en Bibliotheek Hengelo gratis een grote shopper met een knikkerspel,Cadeautassen jaarverslag2020 boeken en andere leuke weggevers.

De actie was een mooie samenwerking tussen de drie partijen om kinderen in gezinnen die het niet zo breed hebben wat extra's te geven tijdens de feestdagen. Als Bibliotheek hebben wij honderden nieuwe jeugdboeken ingekocht en beschikbaar gesteld voor deze actie met als doel het leesplezier te bevorderen. De gezinnen konden de cadeautassen afhalen bij de Bibliotheek waar de uitgifte met behulp van vrijwilligers coronaproof is verlopen. Afbeelding: Cees Elzenga hetoog.nl

Doel: In 2020 heeft de Bibliotheek een samenhangend programma gerelateerd aan de thema’s geld, werk, gezondheid en opvoeding dat gericht is op het terugdringen van laaggeletterdheid en vergroten van de digitale vaardigheden

Onze focus lag in 2020 op het ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van producten en diensten voor het sneller toetreden tot de arbeidsmarkt, verbeteren van de financiële zelfredzaamheid en verbeteren van de gezondheid en kennis rond opvoeding.

Werk

Online aanbod

In 2020 stond er weer een uitgebreid programma klaar voor werkzoekenden met elke maand een breed aanbod voor deze doelgroep met onder andere netwerkbijeenkomsten, workshops en sollicitatiespreekuren.

Helaas ging een deel van het aanbod vanwege corona niet door. In het najaar 2020 zijn we daarom aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een volledig online aanbod rond werk. In november organiseerden we onze eerste workshop in Zoom in samenwerking met JobOn. Voor het voorjaar 2021 zal een volledig online programma klaarstaan.

Financieel

Belastingspreekuur

In de Bibliotheek konden burgers in maart en april weer een beroep doen op de wekelijkse belastingspreekuren voor hulp bij hun aangifte door vrijwilligers van Wijkracht. De spreekuren werden zeer goed bezocht maar halverwege maart moesten we hier vanwege de eerste coronalockdown mee stoppen.

Om mensen te kunnen helpen die uitstel van aangifte hadden aangevraagd tot 1 september, zijn in augustus een aantal extra spreekuren opgestart met inachtneming van allerlei veiligheidsmaatregelen, zoals plexiglasschermen en aparte beeldschermen voor zowel vrijwilligers als bezoeker. Ook dit keer werden de spreekuren goed bezocht met in totaal 25 bezoekers.

Gezondheid/opvoeding

Donorspreekuur

Op 1 juli 2020 is de donorwet veranderd. Met deze wet komt iedereen in Nederland vanaf 18 jaar in Donorregister jaarverslag2020het Donorregister te staan. Met name bij kwetsbare doelgroepen kan de donorregistratie vragen oproepen. Deze mensen komen met hun vragen ook naar de Bibliotheek. Daarom werken Stichting Digisterker, de Koninklijke Bibliotheek in afstemming met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen om deze mensen een plek voor hulp te bieden. In Bibliotheek Hengelo is hiervoor een Donorspreekuur ingericht.