Persoonlijke Ontwikkeling

INFORMEREN – Betrokken en actief

De Bibliotheek is een plek waar mensen zich thuis voelen, de huiskamer van de stad. Een plek waar kennis voor iedereen toegankelijk is en waar mensen zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Kennis wordt gebracht en gehaald. Dat gebeurt samen met de inwoners en maatschappelijke organisaties en ondernemers van de stad.

In onze samenleving is betrouwbare informatie niet meer vanzelfsprekend. De Bibliotheek pakt hierin haar rol door activiteiten te organiseren waarin verschillende perspectieven worden geboden, mensen met elkaar in gesprek gaan en opinies worden gevormd. Naast het initiëren van een aantrekkelijk programma van activiteiten is de Bibliotheek facilitator in het bieden van ruimte. We zijn er voor inwoners die een werk- of studieplek zoeken, voor maatschappelijke ondernemers die behoefte hebben aan een professionele ruimte en bieden we een podium aan talenten, schrijvers en andere (amateur) kunstenaars die de Bibliotheek gebruiken om hun werk te tonen en de interactie aan te gaan met hun publiek.

Doel: In 2020 is Bibliotheek Hengelo een kennisrijke omgeving waar mensen samenkomen, studeren en werken. Dit blijkt uit een hoge bezettingsgraad van de verschillende werkplekken en zalen voor activiteiten. Deze werkplekken en zalen zijn toegankelijk, veilig en van hedendaagse faciliteiten voorzien.

Doel: t/m 2020 realiseert de Bibliotheek Hengelo jaarlijks twee thematische programma’s met maatschappelijke relevantie, die bestaan uit verschillende activiteiten en waarbij het thema vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht en verkend.

Ontmoeting

Molloten in de bieb jaarverslag2020Ondanks de maatregelen rondom het coronavirus hebben er (online) activiteiten plaatsgevonden waarbij mensen rondom een bepaald thema of doel bij elkaar kwamen. Het mamma- en dreumescafé heeft in 2020 zowel fysiek als online plaatsgevonden. In oktober hebben we een speciaal thema bijeenkomst gehad, namelijk Opvoeden van toen en nu. In januari waren er Molloten in de bieb (fans van het televisieprogramma Wie is de Mol?) om hun ideeën en kijkstrategieën met elkaar te bespreken.

Vrouwsaam jaarverslag2020Ook zijn we doorgegaan met het maandelijkse VrouwSaam Open Podium dat plek biedt aan vrouwen, om rondom een thema hun verhaal te vertellen en met elkaar in gesprek te gaan. Deze activiteit heeft alleen voor de uitbraak van corona plaats kunnen vinden.

In totaal zijn er 7 soorten ontmoetingsactiviteiten, clubjes of open podia geweest in de Bibliotheek.

Lees- en studiekringen

Lezen en ontmoeting blijft van betekenis voor veel mensen en in het bijzonder voor de lees- en studiekringen. In samenwerking met Senia, Rijnbrink en SWOH zijn er 12 verschillende kringen die in de Bibliotheek bij elkaar komen. Voor en tussen de lockdown periodes in, is er door deze groepen 30 keer gebruik gemaakt van de ruimtes in de Bibliotheek.

De Wikikring blijft een bijzondere binnen de kringen. Deze kon door de corona-ontwikkelingen helaas maar één keer fysiek bij elkaar komen in 2020.

Persoonlijke ontwikkeling

De Bibliotheek is meer dan een plek voor ontmoeting en dialoog. We zijn dé plek voor persoonlijke ontwikkeling en dat zie je ook terug in de lezingen, workshops, cursussen en exposities die hier worden aangeboden.

Zo kon de jaarlijkse Boekenballade nog net doorgaan voordat het coronavirus ook in Nederland de overhand kreeg. De Boekenballade wordt samen met Boekhandel Broekhuis, archeohotspot workshop jaarverslag2020Metropool en Hengelo Leest georganiseerd en was opnieuw een succes met een uitverkochte zaal (150 mensen).

Er zijn vier kunstexposities in de Bibliotheek geweest en één speciale namelijk de ArcheoHotspot. Dit is een plek waar amateurarcheologen samen met bibliotheekbezoekers lokale archeologische vondsten onderzoeken en determineren. Ook werden er een aantal activiteiten georganiseerd rondom deze ArcheoHotspot, zoals een workshop over vuurstenen en een lezing over Neanderthalers.

Opvoeden zonder punthoofd jaarverslag2020In 2020 zijn er 6 uiteenlopende workshops en cursussen geweest zoals een workshop gebarentaal en een cursus kunst kijken. Verder zijn er 4 lezingen georganiseerd waaronder een lezing over opvoeden die een volle zaal trok en een lezing van Lize Korpershoek.

Online activiteiten

Het Schrijverscafé, dat normaal gesproken elke maand in de Bibliotheek wordt gehouden, gaf tijdens de eerste coronalockdown het publiek de opdracht om thuis een kort verhaal te schrijven, geïnspireerd op de Decamerone van Boccaccio en deze in te sturen. Er werden 100 verhalen ingezonden die online werden gedeeld.

Ook het Dichtercollectief Niet Zwichten maar dichten dat in de pre-corona samenleving maandelijks poëzie in de lunchpauze verzorgd, kwam met een online variant. Zij publiceerden in 2020 maar liefs 45 speciale coronagedichten.

In het kader van Nederland Leest hebben we een online lezing van Judith Koelemeijer georganiseerd.

De ruimte

Ondanks de corona is geprobeerd om de bezoekers een zo veilig en aangenaam bezoek te bieden. De displaytafels werden ingericht rondom thema’s en in samenwerking met lokale partners. Ook werden boeken ingepakt als ware blinddates.

Valentijnsactie jaarverslag2020Op Valentijnsdag hebben we samen met het Twente Hoes en bloemist Ter Voorde 1000 bloemen met de Twentse uitspraak ‘Ik zee oe gloepens geerne’ aangeboden aan alle bibliotheekbezoekers op die dag.

Daarnaast is er een piano aangeschaft die in de publieksruimte is geplaatst. Deze is vrij toegankelijk voor bezoekers en geeft een muzikaal extraatje aan de nieuw verbouwde bibliotheek.

Ook in 2020 bood de Bibliotheek ruimte aan maatschappelijke ondernemers. Sommige partners huren ruimte en andere zijn onderdeel van ons spreekuren aanbod. In totaal waren er 7 partners die van de ruimte in de bibliotheek gebruik hebben gemaakt, bijvoorbeeld voor een lezing, vergadering of workshop. Verder zijn er 6 soorten spreekuren in de Bibliotheek binnen de lijn Persoonlijke Ontwikkeling.