Vooruitblik 2021

In 2021 start een nieuwe beleidsperiode met een nieuw meerjarenbeleidsplan, dat onze leidraad vormt tot en met 2024. Bestuurlijk zijn zowel landelijk, provinciaal als lokaal de complexe maatschappelijke vraagstukken benoemd, waarin de Bibliotheek als één van de partners een rol vervult om tot een oplossing te komen. Die rol van de Bibliotheek komt de komende beleidsperiode terug in drie strategische thema’s:

  • Geletterde samenleving
  • Participatie in de informatiesamenleving
  • Leven lang ontwikkelen

Samenwerking staat hierbij centraal: samenwerking met onze partners om onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren, samenwerking met onze bezoekers om zo programma’s en activiteiten nog beter te kunnen uitvoeren en samenwerking met onze drie bibliotheekstichtingen om vanuit één werkorganisatie efficiënte en robuuste, toekomstbestendige Bibliotheken te borgen.

Jeugd & Onderwijs

Voor de programmalijn Jeugd & Onderwijs ligt in 2021 de focus op het herpakken van de dagelijkse leesstructuur en het inzetten van onze leesconsulenten binnen alle de Bibliotheek op school scholen. Daarnaast blijven we met alle partners investeren in het integreren van BoekStart in de kinderopvang in elk IKC en in het borgen van onze samenwerking. We verwachten in het nieuwe schooljaar op één of twee scholen te starten met de pilot Doorgaande leerlijn digitale geletterdheid.

Gezin jaarverslag2020In 2021 richten we ons ook op het onderzoeken en ombuigen van de huidige doelen en diensten naar het nieuwe meerjarenbeleid 2021-2024. Daarin ligt meer focus op de jeugd in de Bibliotheek en een bredere gezinsaanpak om laagtaalvaardige gezinnen te ondersteunen. We ontwikkelen een wervingscampagne voor de jeugd met een bijpassende programmering, waarbij taal en leesplezier voorop staan. En we verwachten een eerste activiteit of dienst op te zetten die bijdraagt aan het landelijke Leesoffensief.

Participatie & Zelfredzaamheid

Bibliotheek Hengelo is volop in beweging: een kleine vooruitblik voor 2021 rond participatie en zelfredzaamheid.

In 2021 zal de focus vooral liggen op de doorstart en uitbreiding van het ontwikkelplein en het oefenplein. De verwachting is dat door corona veel mensen extra hulp nodig hebben bij praktische zaken. Verdere verwachting is ook dat een deel van de doelgroep meer behoefte zal hebben aan het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Deze mogelijkheden bieden we in de Bibliotheek.

Persoonlijke Ontwikkeling

In 2021 gaan we ondanks de coronacrisis een aantrekkelijk aanbod van activiteiten bieden met een maatschappelijke meerwaarde én die aangepast kan worden aan de dan geldende RIVM-maatregelen. We willen sneller kunnen schakelen om in te spelen op de actualiteiten en behoeften van mensen. Dit betekent dat we sterker moeten worden in het digitale domein en daar de juiste samenwerkingsverbanden voor moeten aangaan.  

Bakfiets jaarverslag2020Door de aanschaf van de bieb-bakfiets in 2020 kunnen we naar doelgroepen toe waar we nu minder mee in aanraking komen. Ook gaan we het inzetten om met mensen in gesprek te gaan en zo vaker in co-creatie ons programma samen te gaan stellen.  

Zodra de coronapandemie eind 2021 hopelijk geschiedenis is, willen we een bruisende Bibliotheek zijn waar volop van de vernieuwde Bibliotheek door onze maatschappelijke partners en de inwoners van de stad gebruik wordt gemaakt.