Voorwoord

Het jaar 2020 is in veel opzichten een bijzonder jaar geweest. Corona zorgde voor stille Bibliotheken en we moesten met elkaar nadenken over hoe we digitaal zo goed mogelijk in contact konden blijven met al onze gebruikers en klanten. Voor Bibliotheken, gewend aan ontmoeting en het stimuleren van informatie-uitwisseling, was dit een omslag. De Bibliotheekmedewerkers verdienen dan ook een groot compliment voor de snelheid en wendbaarheid waarmee er werd ingespeeld op de nieuwe omstandigheden.

Thuisbezorging, verrassingstassen en telefonische spreekuren voor de online Bibliotheek, alles werd met veel enthousiasme opgepakt. Veel gebruikers hebben de digitale dienstverlening ontdekt tijdens de noodgedwongen sluiting of beperkte openstelling van de Bibliotheken. Voor de toekomst biedt dit weer volop mogelijkheden.

Herinrichting

In Bibliotheek Hengelo Stad vond in 2020 een grote herinrichting plaats. Naast aanpassingen in de publieksruimte werd op de tweede etage een Ontwikkelplein gerealiseerd. Behalve werk- en studieplekken en nieuwe vergaderruimten, zijn er flexplekken voor alle partners beschikbaar, zoals het Taalpunt, Belastingspreekuur en Informatiepunt Digitale Overheid.

Op deze manier kan nog beter vorm worden gegeven aan een aantrekkelijke verblijfsfunctie met een goede informatievoorziening. Helaas hebben de coronamaatregelen ervoor gezorgd, dat er nog geen optimale programmering van activiteiten op het Ontwikkelplein hebben kunnen plaatsvinden. Ook het aantal fysieke uitleningen van media is uiteraard lager dan gebruikelijk. Het aantal uitgeleende e-books nam (logischerwijs) wel toe.

Meerjarenbeleid

In 2020 maakten we een begin met een nieuw meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024. Samen met gemeente en partners uit onderwijs, cultuur en welzijn, is nagedacht over de belangrijke maatschappelijke vraagstukken waaraan de Bibliotheek kan bijdragen.

Met een nieuw beleidsplan is de Bibliotheek klaar voor 2021; een jaar waarin we de huidige beperkingen hopelijk weer achter ons kunnen laten en de Bibliotheek weer de drukbezochte kernvoorziening van de stad kan zijn. Personeel en vrijwilligers zijn er in ieder geval klaar voor!

René Siteur
Directeur-bestuurder

Evenementen en deelnemers in 2020 HGL

NB. Door de veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus zijn in 2020 meer kleinschalige activiteiten georganiseerd voor minder deelnemers.