De Bibliotheek als ANBI

De Bibliotheek als ANBI

De Bibliotheek is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift aan de Bibliotheek is daarmee aftrekbaar van de jaarlijkse belastingen, zowel voor bedrijven als particulieren. Daarnaast hoeft de Bibliotheek op basis van deze ANBI status geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over schenkingen vanuit nalatenschap.

 • Particulieren kunnen hun gift 1,25 keer aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Doneer je bijvoorbeeld € 100, dan hoef je over € 125,- van jouw inkomsten geen belasting te betalen.
 • Bedrijven kunnen hun gift 1,5 keer aftrekken van de vennootschapsbelasting. Doneert jouw bedrijf bijvoorbeeld € 100, dan mag het bedrijf € 150 aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
 • De Bibliotheek hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over de donatie.

Meer uitleg over donaties aan cultuur lees je op de website van de Belastingdienst.

Contactgegevens

Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34
7551 HV Hengelo
Tel: 074 - 245 25 65

KvK-nummer: 41027816
BTW-nummer: NL0029.31.370.B01
Fiscaal nummer: 2931370

Samenstelling Bestuur & Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder

Mw. F. Westera

Raad van Toezicht

Dhr. R.W. Verver (voorzitter)
Dhr. E.P. Keuzenkamp
Mw. Y. M. Draisma
Dhr. B. Pleging
Mw. Mr. W.T.M. Luttikhuis - Krieger

De Raad van Toezicht werkt volgens de “Governance Code Cultuur”, een instrument voor goed bestuur en toezicht in onze sector. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij krijgen per bijgewoonde vergadering een vergoeding van € 150,- met een jaarlijks maximum van € 1.500,-.

Organisatorische informatie

Missie en visie
Beleidsprogramma 2021-2024
Jaarverslag en jaarrekening
Beloningsbeleid volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Bibliotheken

Historie

photo2 verlicht kleinMidden in het centrum van Hengelo ligt de prachtige Bibliotheek, prominent aan de Beursstraat. Een gebouw dat meer is dan een Bibliotheek. Er wordt een kopje koffie gedronken, een tijdschrift gelezen, gestudeerd, een computercursus of taalles gevolgd. Duizenden boeken, cd's en dvd's staan op hun plek. Voor ieder wat wils. De Bibliotheek is er voor iedereen.

Wekelijks worden er cursussen gegeven, zijn er speciale workshops en bijeenkomsten in de Bibliotheek. En 's avonds kunnen regelmatig lezingen bezocht worden. Menig bekend schrijver heeft er al een bezoek gebracht. Bezoekers kunnen ervan genieten en tegelijkertijd een hapje eten of drinken in het gezellige leescafé.

Dit is de plek waar mensen geïnformeerd worden en alles te weten kunnen komen. Waar een brede collectie boeken, tijdschriften en digitale bronnen beschikbaar is. Waar de Nederlandse taal geoefend kan worden, individueel of in een groep. Waar digitale vaardigheden ontwikkelt kunnen worden en hulp ter beschikking staat met de digitale overheid.

Opvallend in het gebouw, naar het ontwerp van MAS Architectuur, is het industriële plafond, waar de leidingen en de zilverkleurige luchtbuizen niet zijn afgedekt met een systeem-plafond. Ook de betonnen pilaren zijn onbehandeld. Toch doet de Bibliotheek niet kil aan. Integendeel. De strakke basis is hier en daar opgefleurd met kleur. Het tapijt is knalblauw en de liftschacht oranje. En ook bij kasten en loungebanken zorgt kleur voor sfeer. Verder speelt hout een prominente rol. Donker massief merbauhout komt terug in de trappen, de balies van de informatiepunten en de bar van het leescafé.

Het begin: een impuls van echtpaar Stork
Bibliotheek Hengelo is sinds januari 2006 gehuisvest aan de Beursstraat en is een belangrijk onderdeel geworden van de Hengelose samenleving. Precies zoals echtpaar Stork het ongetwijfeld 100 jaar geleden voor ogen gehad moet hebben. De Openbare Bibliotheek Hengelo kent zijn oorsprong namelijk in de fabriek Stork. Deze fabriek had een eigen fabrieksbibliotheek, al jaren voordat de Openbare Bibliotheek werd geopend. In 1919 schonk het echtpaar Stork hun collectie en 50.000 gulden aan de stad Hengelo, zodat er een Openbare Leeszaal en Bibliotheek opgezet kon worden.

Free library: waar iedere arbeider en jongen alles voor niets kan lezen
Het idee van de heer ctstorkC.T. Stork voor de oprichting van een fabrieksbibliotheek destijds, is vermoedelijk ontstaan door zijn indrukken opgedaan tijdens een studiereis in 1857 naar Glasgow. Tijdens deze reis schreef hij in een brief aan zijn vrouw dat zijn broer Coen hem naar een 'free library' had gebracht waar 'iedere arbeider en jongen alles voor niets kan lezen in een ontzagchelijk mooi gebouw'. Dat vond hij 'ontzagchelijk interessant.'

Daarnaast speelde de oprichting van de Bibliotheek aan de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft in 1878 een rol. In deze fabrieksbibliotheek stelde de directeur van de fabriek zijn eigen collectie boeken beschikbaar voor de arbeiders van de fabriek. Stork was erg enthousiast over dit initiatief. De opvoeding en ontwikkeling van de arbeiders was iets dat Stork zeer na aan het hart lag. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat hij, in navolging van de fabriek in Delft, hetzelfde deed en zijn collectie beschikbaar stelde.

cfstorkIn 1919 stelde de zoon van C.T. Stork, de heer C.F. Stork, en zijn echtgenote ter gelegenheid van hun 25-jarige huwelijk een bedrag van 50.000 gulden ter beschikking voor de stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Ze deden dit omdat ze wilde dat alle mensen in Hengelo gebruik konden maken van een bibliotheek. Zaterdag 13 september 1919 werd de Openbare Leeszaal en Bibliotheek officieel geopend.

Omdat er geen grond beschikbaar was, werd de Bibliotheek voorlopig tijdelijk ondergebracht. Een nadeel van de tijdelijke huisvesting was dat de beschikbare ruimte grensde aan een grote zaal waar regelmatig feesten en bijeenkomsten gehouden werden. De geluidsoverlast werd jarenlang als zeer hinderlijk ervaren.

Om boeken te kunnen lenen moest men begunstiger zijn. Als begunstiger moest men jaarlijks een minimumbedrag van 1 gulden betalen. Omdat er in die tijd veel besmettelijke ziekten voorkwamen kon de Openbare Leeszaal en Bibliotheek zich verzekeren tegen hierdoor ontstane schade. Boeken die iemand geleend had, die later een besmettelijke ziekte bleek te hebben, moesten namelijk vernietigd worden.

Eigen bibliotheekgebouw aan de Vondelstraat
In 1928 werd besloten tot de bouw van een eigen Bibliotheekgebouw. Aangezien men het niet eens kon worden over de plaats van de Bibliotheek (C.F. Stork wilde het gebouw in Tuindorp en de gemeente in het centrum) werd uiteindelijk besloten tussen beide locaties te gaan bouwen, namelijk in de Vondelstraat. Als voorbeeld diende een aantal Bibliotheken in Glasgow namelijk Elder, Whiteinch Shettleton en Partick Library. De nieuwe Bibliotheek werd ruim opgezet, zodat de mensen elkaar niet in de weg zouden lopen. Met deze opzet kreeg Hengelo als eerste in Nederland een zogenoemde open 'boekerij'. De Openbare Leeszaal- en Bibliotheek vindt uiteindelijk van 1929 tot 1986 haar onderkomen aan de Vondelstraat.

In 1961 werd de Bibliobus in Hengelo geïntroduceerd en in 1977 werden de Openbare Bibliotheek en Katholieke Bibliotheek samengevoegd. De Rooms Katholieke Bibliotheek ontstond aanvankelijk in 1891 door de kring werklieden-vereniging "St. Joseph". In 1931 ontstaat een zelfstandig Boekerij die tot in de jaren '70 van de vorige eeuw verschillende filialen en uitleenposten beheert. In 1986 verhuisde men naar een nieuw Bibliotheekgebouw; namelijk aan in het Stadskantoor aan de Burgemeester Janssenstraat.

In 2019 is Bibliotheek Hengelo prachtig gehuisvest in de binnenstad en heeft ze een filiaal in de wijk Hasseler Es. Bibliotheek Hengelo is niet alleen meer een uitleen- en informatiecentrum, maar ook een ontmoetingsplaats waar culturele en educatieve activiteiten plaatsvinden. Deze activiteiten worden opgezet binnen drie programmalijnen: Jeugd & Onderwijs, Participatie & Zelfredzaamheid en Persoonlijke Ontwikkeling.

Lezen, leren, informeren en ontmoeten; daarom draait het in de Bibliotheek.
Onmisbaar in de samenleving van nu en morgen.

Missie, visie en beleid

Missie, visie en beleid

Als de coronacrisis ons als Bibliotheken één ding geleerd heeft, is het dat Bibliotheken als buitengewoon belangrijk worden ervaren voor de maatschappij. Een openbare, toegankelijke en fijne plek in de samenleving. Een plek waar ruimte is voor ontmoeting, informatie, ontwikkeling, ontdekking en ontspanning is meer dan ooit van onschatbare waarde. Die plek maken we niet alleen. Samen met partners en inwoners van onze gemeenten geven we vorm aan onze doelstellingen en programma.

Kernfuncties

In de wet zijn vijf kernfuncties opgenomen voor de Bibliotheek:

 1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie
 2. Bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
 3. Bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur
 4. Organiseren van ontmoeting en debat
 5. Kennismaken met kunst en cultuur

Hoe elke Bibliotheek hier invulling aangeeft, wordt mede bepaald door landelijke, regionale en lokale opdrachten. In de missie, visie en het beleidsplan geven de Bibliotheken Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal aan hoe zij deze maatschappelijke opdrachten invullen.

Lees hieronder de samenvatting of download het volledige beleidsplan hier

Missie

De belangrijkste motivator voor ons werk is samengevat in onze missie:

De Bibliotheken Hengelo, Hof van Twente en Oldenzaal hebben een betekenisvolle rol in het toegankelijk maken en helpen duiden van informatie en kennis, die burgers in staat stellen bewust en actief te participeren in de samenleving en die burgers stimuleren zich levenslang te ontwikkelen.

Visie

Onze belofte aan jou is een plek waar je je thuis voelt, wat opsteekt, waar we je verder helpen. We beloven als Bibliotheek dat we er voor je zijn.

De Bibliotheek is een toegankelijke en veilige plek voor iedereen

Iedereen is welkom in de Bibliotheek, iedereen kan zich er thuis voelen. Wie je ook bent en wat je ook zoekt. We creëren een veilige omgeving om jezelf te zijn en om anderen te ontmoeten. We geven je de ruimte om jouw eigen weg te ontdekken, zonder oordeel.

De Bibliotheek is de wegwijzer naar informatie

We adviseren bij hulpvragen en verwijzen door als dat nodig is. We helpen je bij te blijven en mee te doen in de samenleving. We nemen de tijd voor je. We helpen je kennis op te doen en de betrouwbaarheid van informatie te evalueren.

De Bibliotheek prikkelt de nieuwsgierigheid

De Bibliotheek is een plek waar we je inspireren. Wij dagen je uit om steeds weer iets nieuws te ontdekken, jouw kennis te vergroten en het beste uit jezelf te halen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe initiatieven.

De Bibliotheek werkt altijd samen en verbindt mensen met elkaar

We tonen interesse in jou als mens. We staan open voor de wereld met al zijn verhalen. We gaan actief op onderzoek uit. We laten je in aanraking komen met de denkbeelden van anderen. We werken zoveel mogelijk samen met verschillende partners.

De Bibliotheek stelt de klant centraal

In de Bibliotheek is altijd wat te doen. De Bibliotheek geeft positieve energie. We nodigen je uit mee te doen en jezelf uit te dagen. Om mee te denken en bij te dragen. De Bibliotheek is er van, voor en door jou.

Beleid

Om de maatschappelijke opdrachten, missie en visie waar te maken, richten we ons in deze beleidsperiode 2021 t/m 2024 op drie strategische thema’s:

 • Geletterde samenleving: het bevorderen van geletterdheid en leesplezier
 • Participatie in de informatiesamenleving: digitale inclusie en digitaal burgerschap
 • Leven lang ontwikkelen: basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid 

 

 • Ons doel

  De Bibliotheek is de lokale partner om jeugd en volwassenen te ondersteunen bij hun taalvaardigheden én leesplezier.

  Geletterdheid en kritisch denken dragen bij aan gelijke kansen voor iedereen op een goede toekomst in onze samenleving.

  Leesvaardigheid • Stimuleren van lezen • Leesplezier

 • Onze ambitie voor 2024

  De Bibliotheek heeft een vaste plek binnen de integrale aanpak op het gebied van (laag)geletterdheid met lokale partners.

  We bereiken de laagtaalvaardige inwoners met programma's die hen ondersteunen bij leesvaardigheid en leesplezier.

  Binnen het onderwijs bestaat een positief leesklimaat met speciale aandacht voor kinderen die met een taalachterstand de school dreigen te verlaten.

 • Onze doelstellingen

  Met onze lokale partners zoeken we de doelgroepen actief op en bieden een aanbod dat aansluit bij de behoefte • We verankeren het (voor)lezen in het onderwijscurriculum voor kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs • 
  We creëren een positief leesklimaat wat kinderen hongerig maakt om te lezen  • We rusten ouders beter toe en ondersteunen bij de taalontwikkeling van hun kind om taalachterstand te verminderen • We bieden activiteiten gericht op leesbevordering, leesplezier en promotie van de lees- en literaire cultuur  • We bieden activiteiten en materialen die ondersteunen die laaggeletterdheid bij volwassen terugdringen.

 

 • Ons doel

  De Bibliotheek is het lokale (informatie)platform voor digitale geletterdheid en mediawijsheid, waardoor beschikbare techniek en informatie toepasbaar worden in het dagelijks leven.

  Digitale inclusie • Digitaal burgerschap

 • Onze ambitie voor 2024

  Alle inwoners (jong én oud) in onze gemeenten kunnen in de Bibliotheek kennismaken met digitale technologie en wat dit betekent voor communicatie en toegang tot informatie.

  We bieden een laagdrempelige ondersteuningsstructuur op het gebied van digitale informatie in het algemeen en de digitale overheid in het bijzonder.

  Digitale geletterdheid en mediawijsheid vormen een onderdeel van het aanbod voor het onderwijs.

 • Onze doelstellingen

  We maken (digitale) informatie toegankelijker in bereik én begrijpelijkheid, waaronder digitale overheidsinformatie.

  We vergroten digitale geletterdheid van kinderen en jongeren in een doorgaande leerlijn binnen het onderwijs.

  We bieden activiteiten gericht op de ontwikkeling van technologische en digitale kennis voor jong en oud aan de hand van vraag en behoefte van de doelgroep.

 

 • Ons doel

  De Bibliotheek is de verbindende en verdiepende partner voor inwoners om zich een leven lang te blijven ontwikkelen met speciale aandacht voor mensen die moeite hebben om mee te komen.

  Basisvaardigheden • Blijvende inzetbaarheid • Persoonlijke ontwikkeling

 • Onze ambitie voor 2024

  Het aandeel inwoners dat mee kan doen in de samenleving is toegenomen, door programma’s die zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie (zoals eenzaamheid, gezondheid, werk en geld).

  Het ontwikkelen van (thema)activiteiten van, met en door inwoners is goed tot stand gekomen. Door de inzet van kennis en kunde van onze inwoners delen we kennis en inspiratie en brengen we ontmoetingen tot stand.

  De Bibliotheek is aantoonbaar een stimulerende leeromgeving voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen.

 • Onze doelstellingen

  We bieden een uitgebreid cursusaanbod op basisvaardigheden lezen, rekenen en digitale vaardigheden • We laten de Bibliotheek een aantrekkelijke plek zijn voor kinderen en jongeren om er te verblijven en ze te stimuleren kennis op te doen, hun leeshonger te stillen en te werken aan digitale geletterdheid • We bieden activiteiten gericht op het individu dat kennis wil ophalen en/of delen • We faciliteren de dialoog voor het uitwisselen van opinies en opinievorming • We initiëren communitybuilding (gemeenschapsvorming) waarbij individuen zich in groepsverband met elkaar verbinden rondom een bepaald onderwerp of doel.

 

Download het beleidsplan Motor van een vaardige samenleving