Direct naar de inhoud

De Bibliotheek als ANBI

De Bibliotheek als ANBI

De Bibliotheek is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift aan de Bibliotheek is daarmee aftrekbaar van de jaarlijkse belastingen, zowel voor bedrijven als particulieren. Daarnaast hoeft de Bibliotheek op basis van deze ANBI status geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over schenkingen vanuit nalatenschap.

  • Particulieren kunnen hun gift 1,25 keer aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Doneer je bijvoorbeeld € 100, dan hoef je over € 125,- van jouw inkomsten geen belasting te betalen.
  • Bedrijven kunnen hun gift 1,5 keer aftrekken van de vennootschapsbelasting. Doneert jouw bedrijf bijvoorbeeld € 100, dan mag het bedrijf € 150 aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
  • De Bibliotheek hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over de donatie.

Meer uitleg over donaties aan cultuur lees je op de website van de Belastingdienst.

Contactgegevens

Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34
7551 HV Hengelo
Tel: 074 - 245 25 65

KvK-nummer: 41027816
BTW-nummer: NL0029.31.370.B01
Fiscaal nummer: 2931370

Samenstelling Bestuur & Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder

Dhr. R.W. Siteur

Raad van Toezicht

Dhr. R.W. Verver (voorzitter)
Dhr. E.P. Keuzenkamp
Mw. Drs. L.I. Keijzer-Peeters Weem
Dhr. B. Pleging
Mw. Mr. W.T.M. Luttikhuis - Krieger

De Raad van Toezicht werkt volgens de “Governance Code Cultuur”, een instrument voor goed bestuur en toezicht in onze sector. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij krijgen per bijgewoonde vergadering een vergoeding van € 150,- met een jaarlijks maximum van € 1.500,-.

Organisatorische informatie

Missie en visie
Beleidsprogramma 2017-2020

Jaarverslag en jaarrekening
Beloningsbeleid volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Bibliotheken