Direct naar de inhoud

jaarplan biebl hgl hvt 2017 2020

Beleidsprogramma 2017 - 2020

De doelstelling van de Bibliotheek is het ter beschikking stellen van kennis en informatie; het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur.

In ons Beleidsprogramma voor de jaren 2017-2020 staat centraal dat de Bibliotheek veel meer is dan een ruimte die wordt opengesteld om een collectie uit te lenen. Wij presenteren ons als partner in persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de gedachte dat ieder mens aan zijn eigen ontwikkeling kan werken en daarmee volwaardig aan de samenleving kan deelnemen.

De Bibliotheek Hengelo en Hof van Twente werken nauw samen. Samen hebben we het beleidsprogramma voor de jaren 2017 – 2020 geformuleerd. Start van dit programma is onze missie. Waarom doen we wat we doen:

De Bibliotheek Hengelo en Hof van Twente hebben een betekenisvolle rol in het toegankelijk maken van informatie en kennis, die burgers in staat stellen bewust en actief te participeren in de samenleving en die burgers stimuleren zich levenslang te ontwikkelen.

Hoe we dit de komende jaren vormgeven, leest u in ons Beleidsprogramma 2017 - 2020.
Drie programmalijnen vormen onze leidraad voor de komende jaren.

Lezen: Jeugd & Onderwijs
Alle kinderen gelijke kansen

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Alle kinderen moeten kansen krijgen zich te ontwikkelen en te ontplooien om zo volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving.

Leren: Participatie & Zelfredzaamheid
Iedereen doet mee

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen niet in staat om mee te draaien in de samenleving. Zij kunnen niet goed genoeg lezen, rekenen of met computers omgaan. Zonder deze vaardigheden loop je tegen problemen aan op het gebied van werk, geldzaken, gezondheid en is het moeilijker om te zorgen voor de optimale opvoeding voor jouw kinderen.

Informeren: Persoonlijke ontwikkeling
Betrokken en actief

Ook in de toekomst blijft de Bibliotheek een vitale schakel in de kennissamenleving. De Bibliotheek is, naast school, de enige instelling die garandeert dat iedereen toegang heeft tot informatie, bronnen en kennis om zichzelf te ontwikkelen. Het gaat daarbij om een veelheid aan soorten kennis en informatie, in databanken en elektronische boeken, maar ook op papier en in de hoofden van mensen. De Bibliotheek is het knooppunt waar de kennis samenkomt, wordt gedeeld en doorontwikkeld. De collectie blijft een belangrijk onderdeel, maar steeds meer gaat het om samenbrengen van kennis uit de lokale samenleving.