Nieuws | Blijf up-to-date over de Bibliotheek

Vluchtelingenkinderen maken praatjes in de Bibliotheek

Vluchtelingenkinderen maken praatjes in de Bibliotheek

Zes vluchtelingengezinnen krijgen sinds eind juli online logopedie in de Bibliotheek. Het project ‘Praatjes Maken’ helpt deze kinderen om sneller spraakvaardiger te worden in het Nederlands.

De vluchtelingenkinderen werken zeven weken lang intensief aan hun spraak en woordenschat. Twee keer per week worden ze samen met hun ouders verwelkomd in de Bibliotheek en maken zij een live-verbinding met een logopedist via de computer. De logopedist gaat aan de hand van speciale spraak- en taalgames met ze oefenen en de kinderen krijgen huiswerkoefeningen mee, die ze thuis of op de computer in de Bibliotheek kunnen doen.

Pas net in Nederland

Het Nederlandse taalniveau van de deelnemende kinderen is nog erg laag. “Deze gezinnen zijn pas enkele maanden in Nederland. De kinderen spreken nog nauwelijks Nederlands, maar je merkt direct dat ze het snel oppikken,” vertelt Peter Bonekamp, educatiespecialist van de bibliotheek. “Door intensief met de kinderen te werken - niet alleen op school, maar ook juist ook buiten schooltijd - behaal je snel resultaten: meer zelfvertrouwen en betere schoolse prestaties. Daar hebben ze hun hele leven profijt van.”

Ui- en eu-klanken

Uitspraak is erg belangrijk bij het leren van een taal, weet Bonekamp: “Het Nederlands heeft uitzonderlijke klanken, zoals de ‘ui’ en de ‘eu’. Door hier in het vroegste stadium aandacht voor te hebben, leren ze het direct goed aan. Logopedisten weten precies welke oefeningen daar goed voor zijn. Tijdens het oefenen krijgen ze een hoop nieuwe woorden mee.”

Kennismaking met de Bibliotheek

Het project draait ook om kennismaking met de Bibliotheek: “Als nieuwkomer in Nederland wil je je zo snel mogelijk thuis voelen. Daar kan de bibliotheek bij helpen, bijvoorbeeld met taalles, gratis internet en natuurlijk boeken waarmee je de taal kunt oefenen. Maar de Bibliotheek is ook gewoon een fijne plek waar je welkom bent en in contact staat met andere mensen.”

Bibliotheek helpt bij integratie

Het project ‘Praatjes Maken’ is één van de innovatieve methodes van de Bibliotheek om te helpen bij de integratie van vluchtelingen. Bij succes kan het project ook bij andere Overijsselse Bibliotheken starten.

Het initiatief is een samenwerking van Bibliotheek Hengelo, basisschool de Horizon (school voor vluchtelingenkinderen), Rijnbrink en TinyEYE online logopedie.