Nieuws | Blijf up-to-date over de Bibliotheek

Wikikring Twente genomineerd voor WikiUil

De Wikikring Twente van de Bibliotheek Hengelo én twee van onze vrijwilligers zijn genomineerd voor een WikiUil. De WikiUilen worden jaarlijks uitgereikt aan vrijwilligers en projecten die een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandstalige Wikipedia.

Naast Wikikring Twente, genomineerd in de categorie ProjectUil, zijn ook de vrijwilligers Mrtnpl (NieuwkomerUil) en Werkhorst18 (SchrijversUil) genomineerd. Wikikring Twente als voorbeeld van sociale samenwerking en onderlinge ondersteuning, Mrtnpl voor zijn constructieve bijdrage aan Wikikring Twente met lemma's over Twentse onderwerpen en Werkhorst18, omdat zij op haar hoge leeftijd toch samenwerking zocht in Wikikring Twente en haar eerste artikel uitnodigt voor meer.

Uitreiking

De gemeenschap van Wikipedia nomineerde in zeven categorieën welke projecten en bijdragen van het afgelopen jaar zeer worden gewaardeerd. Actieve gebruikers mogen tot 14 januari hun stem uitbrengen op de genomineerden. De winnaars worden op de nieuwjaarsbijeenkomst van Wikimedia Nederland bekend gemaakt. Deze vindt plaats op zaterdag 20 januari in het Universiteitsmuseum in Utrecht.

Wikikring Twente

Net als de online encyclopedie Wikipedia, heeft de Bibliotheek Hengelo het doel om kennis en informatie zo breed mogelijk beschikbaar te stellen. In de Bibliotheek zijn daarom twee wikikringen actief die maandelijks bijeenkomen en samen artikelen voor Wikipedia schrijven.

De Wikikring Twente richt zich op het schrijven van artikelen over Hengelo en Twente. In de Wikikring GenderGap wordt speciale aandacht gegeven aan de oververtegenwoordiging van onderwerpen die mannen interesseren en de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke thema's en interessegebieden. Voor beide wikikringen is iedereen van harte welkom, zowel mannen als vrouwen, jong of oud, actief bewerker of beginner!