Nieuws | Blijf up-to-date over de Bibliotheek

Vacature voorzitter Raad van Toezicht

De Bibliotheek helpt je te groeien door het delen van informatie, kennis en ervaring, zodat je actief kunt deelnemen aan de maatschappij. Bibliotheek Hengelo heeft een werkgebied van 80.000 inwoners. Jaarlijks stappen er bijna een half miljoen bezoekers de Bibliotheek binnen om gebruik te maken van het gebouw, de activiteiten en de collectie. 35% van Hengelo heeft een lidmaatschap.

De Bibliotheek Hengelo is op zoek naar een inspirerende voorzitter van haar Raad van Toezicht (RvT), die:

  • affiniteit heeft met de culturele sector;
  • een teamspeler is;
  • een grote rol kan spelen bij het onderhouden en uitbouwen van de contacten met het lokale bestuur en andere organisaties en instellingen in de gemeente Hengelo; 
  • vertrouwd is met de regio en woonachtig en/of werkzaam is in het werkgebied van de Bibliotheek;
  • actief is c.q. bestuurlijke ervaring heeft als toezichthouder in een grotere profit of non-profit instelling.

Periode

Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vijf jaar. De periode voor de functie Voorzitter RvT betreft 1 januari 2020 t/m 31 december 2024.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen in een vergadering. De Raad van Toezicht stelt het meerjarenbeleid vast en heeft een controlerende taak ten aanzien van de begroting, jaarrekening en het jaarverslag. De RvT werkt volgens het principe van ‘Cultural Governance’ (www.governancecodecultuur.nl). De RvT kent een bescheiden vergoedingsregeling.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor deze functie? Dan ontvangen wij graag uw reactie vóór 1 mei per e-mail: , t.a.v. sollicitatiecommissie Voorzitter.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij directeur René Siteur (074 – 2452562 of ) en voorzitter Jacques Thomassen ().

Meer informatie over Bibliotheek Hengelo kunt u vinden op www.bibliotheekhengelo.nl.