Nieuws | Blijf up-to-date over de Bibliotheek

Dementheek Hengelo opent op 4 april haar deuren

Dementheek Hengelo opent op 4 april haar deuren

De Dementheek is een plek in Bibliotheek Hengelo waar informatie te verkrijgen is over dementie.
Op 4 april opent de Dementheek haar deuren binnen Bibliotheek Hengelo.

In Hengelo wonen naar verwachting in 2020 ruim 1600 mensen met dementie, dit kan oplopen naar 2400 mensen in 2040. Het is enorm belangrijk dat er voldoende informatie is te verkrijgen hoe je hier mee om kunt gaan. De doelgroep vraagt om een specifieke benadering, iets wat met behulp van de materialen uit de Dementheek een stukje makkelijker kan worden gemaakt.

In de Dementheek zijn boeken te vinden over geheugenproblemen, zorg voor mensen met dementie, (foto)boeken over vroeger, met onderwerpen die herinneringen oproepen. Naast deze materialen zijn er ook spelactiviteitmaterialen te vinden in de Dementheek. Deze materialen kunnen ingezet worden om te communiceren met mensen met dementie, het is er op gericht om herinneringen op te kunnen halen. De Dementheek is onmisbaar voor mensen met dementie, of zij nou thuis of in een zorginstelling wonen. Maar, de Dementheek is even goed voor de mensen die te maken hebben met de personen met dementie. Dat loopt uiteen van zorgverleners tot mantelzorgers tot dierbaren van deze groep. De Dementheek is geopend tijdens de openingstijden van Bibliotheek Hengelo. De spelactiviteitmaterialen zijn alleen te lenen op de donderdagochtend tussen 9:00 en 13:00 uur. Er is een medewerker van de Bibliotheek aanwezig die hierbij kan helpen.

Samen Dementievriendelijk

Bibliotheek Hengelo heeft in het voorjaar van 2018 het convenant Dementievriendelijke Gemeente van de Gemeente Hengelo ondertekend. Bijna alle medewerkers van Bibliotheek Hengelo hebben de online-training “Goed omgaan met dementie”  gevolgd en daarnaast de training “Samen Dementie Vriendelijk” in de bibliotheek, dit werd verzorgd door de stichting ‘Samen Dementievriendelijk’.
Samen Dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van het Deltaplan Dementie.