Nieuws | Blijf up-to-date over de Bibliotheek

Bibliotheek Hengelo Stad krijgt make-over

Bibliotheek Hengelo Stad krijgt make-over

De Bibliotheek aan de Beursstraat wordt in maart heringericht. Het pand van bijna 15 jaar oud is van binnen toe aan een opknapbeurt. Tegelijkertijd wordt de inrichting aangepast aan de wensen van nu. Er komt meer ruimte voor activiteiten, werkplekken en ontspanning.

René Siteur, directeur van de Bibliotheek, kijkt uit naar de verbouwing: “We zijn de huiskamer van de stad. Veel meubilair is na 15 jaar toe aan vervanging. We gaan schilderen, oude vloerbedekking vervangen en deels opnieuw inrichten. We hebben beperkte middelen, dus wordt er veel opgeknapt en hergebruikt. Bovendien helpen de supporters van de Bibliotheek ons. Een team van vrijwilligers gaat een aantal zaterdagen aan de slag om spullen te demonteren. En met steun van de Lions en Rotary gaan we een Taal & Leercentrum realiseren op de tweede verdieping. Een andere grote verandering is het verplaatsen van het podium, waardoor het leescafé meer ruimte krijgt en het podium op een rustigere plek komt te staan.”

Wensen van nu

Door de herinrichting ontstaat meer ruimte voor het organiseren van activiteiten. Ook wordt tegemoet gekomen aan de steeds grotere vraag naar werkplekken. De collectie boeken en andere materialen blijft grotendeels intact, maar is steeds meer ondersteunend aan de maatschappelijke en educatieve taken van de Bibliotheek. Ook in het gebouw zullen de collectie-onderdelen geclusterd worden rondom de werplekken, locaties van spreekuren en themacafés.

Werkzaamheden begin april gereed

De werkzaamheden zullen begin april worden afgerond. De Bibliotheek blijft tijdens de verbouwing gewoon open, overlast voor bezoekers wordt zoveel mogelijk tot een minimum beperkt. Vanaf 6 april kunnen bezoekers gebruik maken van de vernieuwde stadsbibliotheek.