Nieuws | Blijf up-to-date over de Bibliotheek

Cultuureducatie op scholen krijgt extra impuls

Ondertekening Intentieverklaring Cultuureducatie. Foto: Martin Bosker
Ondertekening Intentieverklaring Cultuureducatie. Foto: Martin Bosker

Op 9 maart zetten Bibliotheek Hengelo, Schouwburg Hengelo, Metropool en Oyfo samen met de gemeente Hengelo en CultuurwijsHengelo hun handtekening onder de Intentieverklaring Cultuureducatie. Daarin stemmen de partijen in hoofdlijnen hun inzet af binnen CultuurwijsHengelo.

CultuurwijsHengelo is het programma voor cultuureducatie in het Hengelose basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De gemeente Hengelo stelt al ruim tien jaar, in overleg met onderwijs, het culturele veld en Saxion APO, het programma samen. Dat betekent voor de leerlingen al meer dan tien jaar lang minstens twee keer per jaar een (extra) culturele activiteit rond muziek, beeldende kunst, jeugdliteratuur, erfgoed, theater, film en dans.

Op één lijn

Binnen CultuurwijsHengelo lag er al een intentieovereenkomst tussen de gemeente, CultuurwijsHengelo en Saxion. Ook is er een convenant tussen de gemeente en de onderwijsbesturen. Nu is er dus ook een Intentieverklaring Cultuureducatie met de culturele kernvoorzieningen. Daarmee zitten de partijen op één lijn wat betreft het belang van cultuureducatie in het onderwijs, de uitgangspunten ervan en de wijze waarop dit wordt vormgegeven.

Creativiteit

Wethouder Cultuur Marie-José Luttikholt ondertekent namens de gemeente Hengelo de Intentieverklaring Cultuureducatie. Zij zegt hierover: ‘Goed cultuuronderwijs is ontzettend belangrijk. Voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de creatieve kracht van de samenleving. Deze intentieverklaring benadrukt dat en zorgt bovendien voor een stuk afstemming. Het vormt de opmaat voor een brede samenwerking in de toekomst met ook het amateurkunstveld en andere cultuuraanbieders in de stad’.

Gezamenlijke aanpak

De partijen zijn van plan om gezamenlijk de verdere verbreding en verdieping te realiseren. Dit om versnippering tegen te gaan. Een gezamenlijke aanpak binnen CultuurwijsHengelo bevordert herkenbaarheid en zichtbaarheid van het programma. De educatief medewerkers en workshopdocenten van de instellingen worden hier actief bij betrokken.

Voor meer informatie zie: www.cultuurwijshengelo.nl