Dementheek

Dementheek

Vind meer artikelen over

Thema Gezondheid, Mens en maatschappij
Leeftijd 18+
Lezen en lenen Boeken, Service
Locatie Hengelo Stad

Voor mensen met dementie en mantelzorgers

De Dementheek is de plek in Bibliotheek Hengelo waar veel informatie te vinden is over dementie. Naast informatie zijn er ook boeken en spelactiviteitenmaterialen te leen. Een speciale collectie, samengesteld door de Bibliotheek in samenwerking met partners uit het Hengelose Dementienetwerk.

De Dementheek is onmisbaar voor mensen met dementie, of zij nou thuis of in een zorginstelling wonen. Maar niet alleen mensen met dementie worstelen met de vraag hoe je hier mee omgaat. Dat geldt ook zeker voor hun naaste omgeving. De Dementheek is even goed voor hen, of ze nou een dierbare, zorgverlener of mantelzorger zijn.

Materialen

In de Dementheek zijn boeken te vinden over geheugenproblemen, zorg voor mensen met dementie, (foto)boeken over vroeger, met onderwerpen die herinneringen oproepen. Er zijn ook spellen te vinden in de Dementheek, die kunnen worden ingezet om op een leuke manier te communiceren met mensen met dementie. De meeste spellen zijn erop gericht om herinneringen op te kunnen halen.

Openingstijden

De Dementheek is geopend tijdens de openingstijden van Bibliotheek Hengelo. De spelactiviteitenmaterialen zijn alleen te lenen op donderdagochtend tussen 09:00 en 13:00 uur en op dinsdag tussen 13:00 en 20:00 uur. Er is een medewerker van de Bibliotheek aanwezig die hierbij kan helpen. De spelactiviteiten kunnen niet gereserveerd of verlengd worden.

Waarom doet Bibliotheek Hengelo dit?

In Hengelo wonen naar schatting ruim 1600 mensen met dementie, dit kan oplopen naar 2400 mensen in 2040. Het is enorm belangrijk dat er voldoende informatie is te verkrijgen hoe je hier mee om kunt gaan. De doelgroep vraagt om een specifieke benadering, iets wat met behulp van de materialen uit de Dementheek een stukje makkelijker wordt gemaakt.

Samen Dementievriendelijk

Bibliotheek Hengelo heeft in het voorjaar van 2018 het convenant Dementievriendelijke Gemeente van de Gemeente Hengelo ondertekend. Bijna alle medewerkers van Bibliotheek Hengelo hebben de online-training “Goed omgaan met dementie”  gevolgd en daarnaast de training “Samen Dementie Vriendelijk” in de Bibliotheek. De trainingen worden gegeven door de stichting Samen Dementievriendelijk.

Deze stichting wil Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Daarom bieden zij trainingen 'Omgaan met dementie'. Online, maar ook op locatie.

Samen Dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS en is onderdeel van het Deltaplan Dementie.