De cultuursector heeft het niet makkelijk. Culturele instellingen krijgen regelmatig te maken met bezuinigingen. Ook Bibliotheek Hengelo heeft in de loop der jaren subsidie moeten inleveren. Gaat het u aan het hart dat er wordt bezuinigd op cultuur? Wilt u iets extra's betekenen voor de Bibliotheek? Dat kan voordelig, omdat u met een gift aan een culturele instelling minder belasting hoeft te betalen over uw inkomen. Uw donatie is van harte welkom!

Belastingvoordeel dankzij ANBI-statusDaargeefjeom RGB-vierkant-300x300

Bibliotheken zijn bij de Belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instellingen' (ANBI). Dat betekent dat het belastingtechnisch voordelig is om te doneren. Voor u als donateur én voor ons als ontvanger:

  • Particulieren kunnen hun gift 1,25 keer aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Doneert u bijvoorbeeld € 100, dan hoeft u over € 125 van uw inkomsten geen belasting te betalen.
  • Bedrijven kunnen hun gift 1,5 keer aftrekken vennootschapsbelasting. Doneert uw bedrijf bijvoorbeeld € 100, dan mag u € 150 aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
  • De Bibliotheek hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over de donatie.

Meer uitleg over donaties aan cultuur leest u op daargeefjeom.nl.

Contactgegevens

Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34
7551 HV Hengelo
Tel: 074 - 245 25 78

KvK-nummer: 41027816
BTW-nummer: NL0029.31.370.B01
Fiscaal nummer: 2931370

Samenstelling Bestuur & Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder

Dhr. R.W. Siteur

Raad van Toezicht

Prof.dr. J.J.A. Thomassen (voorzitter)
Drs. A.H. Hilbers
Drs. L.I. Keijzer-Peeters Weem
Drs. K. Davina
Mr. W.T.M. Krieger

De Raad van Toezicht werkt volgens de “Governance Code Cultuur”, een instrument voor goed bestuur en toezicht in onze sector. Leden van de Raad van Toezict worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij krijgen per bijgewoonde vergadering een vergoeding van € 150,- met een jaarlijks maximum van € 1.500,-.

Organisatorische informatie

Beleidsprogramma 2017-2020
Jaarverslag en jaarrekening
Beloningsbeleid volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Bibliotheken