Programma

Expositie van de maand:

Horen, zien en lezen
HorenZienLezen

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat muziek, via het ontwikkelen van luistervaardigheden, ook taalvaardigheden stimuleert. 
Muziek en taal zijn beiden op luistervaardigheden gebaseerd. In dit project worden beide vaardigheden gestimuleerd, in deze expositie is het resultaat te bewonderen

Een muziekdocent van Oyfo zal de leerlingen begeleiden in het creatieve proces. De workshop is geïnspireerd op het boek “Kijken naar muziek” van William Lach.  

Na een korte introductie en inventarisatie wat de leerlingen al weten, gaat de docent aan de slag. Er worden vier platen getoond op het digibord. Dat kan een beroemd schilderij zijn, of een gedicht. De leerlingen kijken naar het schilderij of luisteren naar het gedicht. Dan wordt geprobeerd er muziek bij te zoeken. Wat past bij het schilderij? Of welke muziek past bij een gedicht en daar hoort dan ook een schilderij bij. De leerlingen leggen verbanden tussen muziek, tekst en kunst. Bij de vierde plaat worden de leerlingen waar mogelijk ook actief betrokken door mee te doen met de muziek.  

De docent laat aan het eind van de les een plaat met afbeelding van een kunstwerk en een leeg papier achter voor de groep. De groep gaat hier samen met de leerkracht een tekst, lied of gedicht bij maken. De leerlingen leren zo de opgedane kennis direct toe te passen. De leerlingen kunnen bij een kunstwerk meer zien dan alleen bijvoorbeeld de kleuren en vormen. Ze leren kijken naar het hele kunstwerk en kunnen vervolgens verwoorden wat ze zien (zie kerndoelen schriftelijk taalonderwijs en kunstzinnige oriëntatie).