Rapportages BiebPanel

Samenvatting onderzoek ‘Ouders met jonge kinderen’

Onder ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar is onderzoek uitgevoerd naar hun relatie met de Bibliotheek.

Ouders doen graag leuke dingen met hun kinderen, maar besteden niet veel tijd aan lezen voor hun plezier. Kinderen worden echter regelmatig voorgelezen, ouders zien het nut hiervan voor de taalontwikkeling van hun kinderen in.

De kennis van ouders over de dienstverlening van de Bibliotheek voor jonge kinderen is beperkt. Zo wist 40% nog niet dat een kind vanaf de geboorte een gratis lidmaatschap kan krijgen. De belangrijkste redenen om de Bibliotheek te bezoeken zijn ontwikkeling en plezier van het kind. Ouders hebben een gevarieerde wenslijst voor het aanbod voor kinderen, waarbij voorleesactiviteiten het vaakst genoemd worden.

Meer over het onderzoek kunt u lezen in het onderzoeksrapport.

Uw feedback is belangrijk voor ons. We danken u hartelijk voor uw deelname!

Een aantal keren per jaar wordt onderzoek uitgevoerd onder onze leden via het BiebPanel. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan hier aan.