Rapportages BiebPanel

Samenvatting onderzoek ‘Reserveren en verlengen'

In het laatste BiebPanelonderzoek van 2017 stonden twee diensten van de Bibliotheek centraal: het reserveren en verlengen van boeken.

Reserveren

Bijna alle BiebPanelleden hebben in het afgelopen jaar weleens een boek gereserveerd en/of verlengd. Redenen om te reserveren zijn vooral dat boeken zijn uitgeleend en dat boeken op dat moment niet in de collectie van de betreffende bibliotheekvestiging aanwezig zijn. Een deel van de leden noemt ook ‘gemaksargumenten’ voor reserveren: dat men dan zeker weet dat het boek dan niet uitgeleend is en/of dat het boek voor hen klaarligt en dan niet hoeft te zoeken. De belangrijkste reden om niet te reserveren is dat het niet nodig is.

Boeken worden vooral thuis via de website gereserveerd (75%), daarnaast noemt men, maar duidelijk minder vaak, de medewerker in de vestiging en de app. Maar één op de tien doet zijn reserveringen en verlengingen via de app. Panelleden zijn zeer tevreden over het reserveren, dat verloopt over het algemeen snel en makkelijk.

Hoewel panelleden ook tevreden zijn over de wachttijd bij een reservering, zou een indicatie van de wachttijd als men de reservering plaatst, erg worden gewaardeerd. en ontvangen van de reservering. De acceptabele wachttijd voor een boek is gemiddeld 14 dagen.

Ook de communicatie vanuit de bibliotheek omtrent de reservering stemt tevreden. Wel doen sommige panelleden de suggestie om een bericht te sturen op het moment dat het gereserveerde boek vertraagd is. Berichten over de reservering ontvangt men het liefst per e-mail.

Verlengen

Verlengen komt nóg iets vaker voor dan reserveren. Verlengen gebeurt vooral via de website (driekwart), en in duidelijk mindere mate via de app (12%) en via de publieks-pc (9%). De groep 35 tot 55 jarigen verlengt wel vaker via de app dan de oudere leden.

Het verlengen van geleende materialen wordt zeer positief ervaren: verlengen gaat eenvoudig en snel. Er worden maar enkele verbeterpunten genoemd; deze liggen, voor zover genoemd, vooral in de manier van aanvinken van de materialen.

Bedankt voor uw deelname

Uw feedback is belangrijk voor ons. We danken u hartelijk voor uw deelname!

Een aantal keren per jaar wordt onderzoek uitgevoerd onder onze leden via het BiebPanel. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan hier aan.

BiebPanel manieren om te reserveren