Direct naar de inhoud

Rapportages BiebPanel

Samenvatting onderzoek 'Senioren'

In dit onderzoek is gekeken naar de doelgroep senioren van 65 jaar en ouder, met als hoofdvraag hoe de bibliotheek (nog) aantrekkelijker kan worden voor deze doelgroep.

Senioren besteden hun tijd het liefst aan internetten (tweederde). Lezen staat, samen met televisie kijken op een tweede plek (60%).

Als het gaat om lezen, noemen mannen vaker kranten lezen en vrouwen vaker boeken of tijdschriften lezen. Bijna de helft van de senioren leest minstens eens per week een boek, maar ook een kwart leest (bijna) nooit boeken. Lezende senioren lezen voornamelijk papieren boeken in normale lettergrootte (86%), een derde leest (ook) e-books.

Senioren lezen voornamelijk de genres spanning en avontuur (46%, mannen vaker dan vrouwen) en romantiek (19%, vrouwen vaker dan mannen).

Bibliotheekbezoek

Ruim een derde van de senioren bezoekt weleens een bibliotheek, vooral om te lenen. Niet-bezoekers hebben er geen behoefte aan, zijn niet mobiel meer of vinden de bibliotheek te ver weg. Toch vinden senioren het van belang dat de bibliotheek er is en zijn bezoekers blij dat ze dankzij de bibliotheek (meer) onder de mensen zijn.

Iets meer dan een derde van de senioren (38%) bezoekt de bibliotheek weleens, een derde is ook daadwerkelijk lid. Veruit de belangrijkste reden om de bibliotheek te bezoeken is het lenen van boeken of andere materialen (88%). Ook noemen senioren het zoeken van informatie (26%) en het gebruik van de leestafel (21%). Niet-leden bezoeken de bibliotheek vaker
dan leden voor de sociale contacten, om gebruik te maken van de leestafel en/of informatie te zoeken.

Senioren die de bibliotheek niet bezoeken, geven aan dat ze de bibliotheek niet nodig hebben en op een andere manier aan boeken en informatie komen (48%). Op afstand gevolgd door de redenen dat ze niet van lezen houden (18%), dat ze niet mobiel meer zijn (8%, onder 75+ is dit 16%), dat er geen bibliotheek in de buurt is (8%) en dat het abonnement te duur is (8%).

Ook noemen sommige senioren specifiek dat ze alleen e-books lezen en daar de bibliotheek niet voor nodig hebben. Een zeer beperkt aandeel senioren geeft aan de bibliotheek niet te bezoeken omdat ze niet goed meer kunnen lezen. Senioren die dit wel aangeven, kennen in geen van de gevallen Bibliotheekservice Passend Lezen.

Gebruik bibliotheek

Mening over de bibliotheek

Senioren staan over het algemeen positief tegenover de bibliotheek. Vooral omdat ze er onder de mensen kunnen zijn en omdat ze het goed vinden dat boeken voor iedereen toegankelijk zijn op deze manier. Senioren die wat minder positief staan tegenover de bibliotheek, geven onder andere aan dat ze niet (meer) lezen en dat de bibliotheek te ver weg is.

Ook vinden senioren het over het algemeen belangrijk dat de bibliotheek er is, zelfs onder de niet-bezoekers ziet twee derde het belang van de bibliotheek in.

Gebruik van de diensten

Bekendheid diensten

Driekwart van de senioren weet dat de bibliotheek een leestafel biedt. Ook de collecties grote letterboeken en luisterboeken zijn relatief bekend. Het minst bekend zijn de computercursussen, informatieve bijeenkomsten, leesclubs, boek aan huisservice (bekend bij een kwart), het tabletcafé (bekend bij 17%) en muziek(voorstellingen) (8%).

Bij de vraag naar de behoeften komt bij de spontane opmerkingen naar voren dat er onder senioren behoefte is aan een bibliotheek dichtbij en een goedkoper abonnement voor senioren. Bij de gesloten vraag geven zeven op de tien senioren aan geen behoefte te hebben (vaker) naar de bibliotheek te gaan. De meest genoemde behoeften zijn het kunnen volgen van
cursussen over IPads/computers en de mogelijkheid om anderen te ontmoeten.

Ook uw mening delen in het panel?

Een aantal keren per jaar wordt onderzoek uitgevoerd onder onze leden via het BiebPanel. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan hier aan.