Minimaregeling

Voor mensen ouder dan 18 jaar en met een laag inkomen heeft de Gemeente Hengelo verschillende regelingen. Binnen het Sport- en Cultuurfonds kunnen inwoners in aanmerking komen voor een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek voor henzelf en hun partner.

Voorwaarden

Om voor een gratis lidmaatschap in aanmerking te komen, moeten inwoners aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • woonachtig in Hengelo,
  • 18 jaar of ouder,
  • geen student,
  • het netto maandinkomen mag niet hoger zijn dan een vastgesteld bedrag. Wat dat bedrag is kun je hier bekijken.

Aanvragen

Je kunt bij de gemeente een aanvraag indienen voor een gratis bibliotheeklidmaatschap voor jezelf of jouw partner. Hoe je dit kunt doen, lees je op de website van de gemeente

Heb je hulp nodig bij de aanvraag? Dan kun je ook terecht bij dit gratis spreekuur in de Bibliotheek.

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, ontvang je een brief van de gemeente. Met deze brief ga je naar de Bibliotheek. Neem ook je identiteitsbewijs mee. Je krijgt de bibliotheekpas dan gelijk mee. De gemeente betaalt het lidmaatschap direct aan de Bibliotheek. Je hoeft zelf niets te betalen.

Kinderen altijd gratis

Kinderen t/m 17 jaar kunnen altijd gratis lid worden van de Bibliotheek.