Mijn Bibliotheek  

Laden...

Stel je eens een wereld voor waarin iedereen toegang heeft tot alle kennis! Net als Wikipedia heeft de Bibliotheek het doel om kennis en informatie beschikbaar te stellen. De Bibliotheek gaat graag samen met andere mensen uit Hengelo e.o. een bijdrage leveren aan de enorme online encyclopedie van Wikipedia.

Online kennisdeling, offline plezier

wiki2

We gaan daarom ook een bijdrage leveren aan Wikipedia, maar dan wel samen met jou. De gender gap op Wikipedia is oververtegenwoordiging van onderwerpen die mannen interesseren en een ondervertegenwoordiging van vrouwelijke thema's en interessegebieden. Met de Wikikring Twente GenderGap willen we bijdragen met artikelen voor en over vrouwen op Wikipedia. Maar behalve dat gaat het ons ook om het offline plezier van online kennisdeling met anderen.

Wat gaan we doen?

We gaan samen aan de slag met het verrijken van Wikipedia. Bij de maandelijkse meet-ups leren we meer over schrijven, elkaar, bronnenonderzoek en alle andere aspecten van Wikipedia. Voor nu is het de bedoeling om over vrouwelijke thema's en interessegebieden te schrijven, maar ongetwijfeld ontstaan er in de groep ook andere ideeën waarmee we aan de slag kunnen.

Iedereen is van harte welkom, zowel mannen als vrouwen, jong of oud, actief bewerker of beginner.

Even voorstellen

Anita Balk

Mijn naam is Anita Balk en ik ben werkzaam als informatiespecialist bij Bibliotheek Hengelo. Tijdens het Nationale Bibliotheekcongres in december 2015 kwam ik in aanraking met de mogelijkheden die het project Wikipedia te bieden heeft, sindsdien heeft de gedachte om dit in Hengelo te realiseren me niet meer losgelaten. In november 2016 resulteerde dit in de oprichting van de Wikikring Twente, die met name het cultureel erfgoed van Hengelo en Twente beschrijft.

In 2017 is daar de Wikikring GenderGap aan toe gevoegd. Het idee om met een nieuwe Wikikring met name vrouwelijke interessegebieden te beschrijven, lijkt mij een mooi middel om actief een bijdrage te kunnen leveren om de genderongelijkheid, die op talloze manieren in het dagelijks leven nog steeds naar voren komt, te verkleinen.

5 redenen om mee te doen!

  1. Het is leerzaam! Je leest veel, je verricht zelf onderzoek, je verwoord je kennis en krijgt feedback. Je leert kritisch kijken naar bronnen en bijdragen van collega-Wikipedianen.
  2. Je werkt mee aan een betere wereld! Hoe meer kennis wordt verspreid, hoe meer de mens van zijn/haar omgeving begrijpt.
  3. Je bouwt iets! Uit niets maak je iets, en anderen kunnen jouw bijdrage meteen weer aanvullen, verbeteren of erop reageren.
  4. Je steekt er net zoveel tijd in als je zelf wilt. Alles is goed.
  5. Het is een sociaal gebeuren. Je ontmoet andere mensen die ook enthousiast zijn over Wikipedia, Hengelo of over kennisdeling in het algemeen.

Meld je hier aan voor de Wikikring!