Ondersteun als bedrijf

We hebben grote plannen. De Bibliotheek is namelijk allang niet meer alleen een plek om boeken te lenen. Steeds meer van onze inzet richt zich op het ontwikkelen van maatschappelijke en educatieve programma’s. We zijn goed op weg, maar willen verder uitbreiden en professionaliseren.

Alle extra inkomsten zijn daarom van harte welkom. Wil jouw organisatie in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen iets extra’s betekenen voor de stad Hengelo? Dan ben je bij de Bibliotheek aan het juiste adres.

Waar ligt jullie hart?

Geletterde samenleving

De Bibliotheek is vanaf de vroegste jeugd een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen.

Verschillende onderzoeken en adviezen laten over een reeks van jaren een dalende leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier zien. De Bibliotheek is de lokale partner om jeugd en volwassenen te ondersteunen bij hun taalvaardigheden én leesplezier.  

Leesvaardigheid • Stimuleren van lezen • Leesplezier

Participatie in de informatiesamenleving

Digitalisering en technologie hebben een steeds grotere impact op vrijwel alle domeinen van ons leven. De burger die niet in staat is om digitale middelen te gebruiken, kan niet of minder goed meedoen in de samenleving. Dit heeft effecten voor de werkgelegenheid, voor het sociaal functioneren en voor het contact met de e-overheid.

Het digitaalvaardig maken en houden van de Nederlandse burger is een van de grootste maatschappelijke opgaven van dit moment. De Bibliotheek is het lokale (informatie)platform voor digitale geletterdheid en mediawijsheid, waardoor beschikbare techniek en informatie toepasbaar worden in het dagelijks leven. 

Digitale inclusie • Digitaal burgerschap

Leven lang ontwikkelen

Onze samenleving is continu in beweging. Bijblijven vraagt voortdurende aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Het gaat daarbij zowel om het opdoen van basisvaardigheden (zoals lezen, rekenen, digitale vaardigheden) als om het doorontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan blijvende inzetbaarheid.

Een leven lang ontwikkelen draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven van het individu en daarmee aan een vitale samenleving in zijn geheel. De Bibliotheek is de verbindende en verdiepende partner voor inwoners om zich een leven lang te blijven ontwikkelen met speciale aandacht voor mensen die moeite hebben om mee te komen.

Basisvaardigheden • Blijvende inzetbaarheid • Persoonlijke ontwikkeling

Uitgebreidere informatie is te vinden in ons beleidsprogramma 2021-2024 (binnenkort beschikbaar).

Belastingvoordeel

Bibliotheken zijn bij de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI). Dat betekent dat bedrijven extra aftrek krijgen. De gift mag verhoogt worden met 25%. Bij bijvoorbeeld een donatie van € 100,-, mag € 125,- worden afgetrokken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer over onze ANBI-status lees je hier.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Nicol Wekamp via .